Taligenkänning

Taligenkänning innebär att tal översätts direkt till text i Cosmic och är ett komplement till att skriva själv och/eller använda digital diktering.

Vårdförvaltningarna har beslutat att alla yrkesprofessioner som idag journalför, både de som dikterar och skriver sina anteckningar själv, ska ges möjlighet att använda den integrerade taligenkänningslösningen i Cosmic.  

Taligenkänning innebär att tal översätts direkt till text i markerat fritextfält i Cosmic; i kronologiska journalen, i remiss, röntgenbeställning och blanketter. Med taligenkänning går det att infoga färdiga autotexter som skapats för olika sammanhang samt navigering och korrigering av text via röstkommando.   

Det går även att taligenkänna i till exempel Word och Outlook men funktionen måste först startas via Cosmic. 

Dokumentation i realtid

Personal taligenkänner sin anteckning samma dag som patientbesöket ägt rum och anteckningen blir tillgänglig direkt för alla som arbetar kring en patient.

Ergonomiska fördelar

För vissa yrkesgrupper går en stor del av arbetstiden åt till att skriva journalteckningar vilket kan leda till belastningsbesvär. Genom att använda taligenkänning istället för att skriva finns möjlighet att förbättra ergonomin, rörligheten kan öka då arbetsställning kan varieras under tiden användaren taligenkänner.

Behörighet och utrustning

För att kunna använda taligenkänning i Cosmic krävs en licens för användaren som systemadministratör aktiverar. När användaren har en licens så är funktionen tillgänglig på alla datorer med Cosmic.  
 
För att kunna taligenkänna krävs en diktafon alternativt ett headset. Leverantören rekommenderar i första hand diktafon för bäst ljudupptagning. De diktafoner som idag finns i verksamheten fungerar. Behövs ytterligare diktafoner beställs det hos it.   

Uppstart och beställning

För att starta med taligenkänning krävs ett godkännande av chef på den enhet där användare ska starta. Där det är läkare som ska starta behöver nya arbetsrutiner tas fram för enheten; bland annat kring hur uppgifter ska förmedlas som tidigare informerats via diktat till medicinska sekreterare, till exempel diagnoskodning och fortsatt planering/bokningsunderlag. 

Enheten behöver tillse en arbetsgrupp med läkare och medicinska sekreterare för att ta fram nya rutiner för sin enhet.

För andra yrkesprofessioner än läkare behövs ett godkännande av chef att få starta.  

Beställning

Beställning och aktivering av användarlicenser görs till vårdsystemsamordnare via e-post:
vss-rc@regionuppsala.se

Utbildning

Teamsutbildning erbjuds och anmälan görs via PingpongAnmälan till utbildningen kan göras först efter att beställning om att få starta har skickats in till vårdsystemsamordnare.  

Information inför uppstart

Specificerad information vad som krävs för uppstart.

Frågor och svar

Kontakt

Vid frågor angående taligenkänning kontakta:

Vårdsystemsamordnare: carina.edvardsson@regionuppsala.se

Elektronisk patientjournal: anna.blomgren@regionuppsala.se, evelina.thorzelius@regionuppsala.se

Support

Vid eventuella problem med taligenkänning kontakta i första hand din vårdsystemsamordnare.