Vid avbrott i Cosmic

Vid avbrott eller driftstörning i Cosmic, planerat eller oplanerat, gäller avbrottsrutiner.

Slutenvård

Underlag för efterregistrering av inneliggande patient i COSMIC PAS

Övriga avbrottsblanketter, vid behov

Utbildning: Vid avbrott i Cosmic

Support

Vardagar klockan 08.00–16.45.