Vid avbrott i Cosmic

Vid avbrott/driftstörning i Cosmic, planerat eller oplanerat, gäller avbrottsrutiner.

Slutenvård

Underlag för efterregistrering av inneliggande patient i COSMIC PAS

Övriga avbrottsblanketter, vid behov

Support

Endast vardagar klockan 08:00-16:45.