Vid avbrott i Cosmic

Vid avbrott/driftstörning i Cosmic, planerat eller oplanerat, gäller avbrottsrutiner.

Diktering

Region Uppsalas användarmanualer hittar du DocPlus respektive via Programportalen och mappen Cosmic manualer:

  • COSMIC - diktera i Cosmic läskopia, manual 
  • COSMIC - avlyssna diktat vis via Cosmic Läskopia vid driftstopp, manual

Slutenvård

Underlag för efterregistrering av inneliggande patient i COSMIC PAS

Övriga avbrottsblanketter, vid behov

Support

Endast vardagar klockan 08:00-16:45.