Vid avbrott i COSMIC

Vid avbrott/driftstörning i COSMIC, planerat eller oplanerat, gäller avbrottsrutiner.

Slutenvård

Underlag för efterregistrering av inneliggande patient i COSMIC PAS

Avbrottsblankett Slutenvård

Övriga avbrottsblanketter, vid behov

Fler avbrottsblanketter i DocPlus

Support

Endast vardagar 08:00-16:45