Så här arbetar du i MedControl

Här hittar du olika guider och lathundar för hur du ska arbeta i MedControl. Du kan få svar på vanliga frågor och svar för MedControl. Som privat vårdgivare kan du läsa hur du använder MedControl utan Cosmic.

Externa vårdgivare har egna system för hantering av avvikelser inom arbetsmiljö och säkerhet.

Registrera händelser

Patientavvikelser

Här registrerar du händelser där patienter drabbats eller skulle kunnat drabbas av skada.

Service- och fastighetsrelaterade avvikelser

Verksamheter som har avtal med Region Uppsala för Transport, Vaktmästeritjänster och Städ, ska rapportera avvikelser.

Hjälptexter

Klicka på ? (frågetecknet) vid varje huvudrubrik så hittar du hjälptexterna.
Ett nytt fönster öppnas och informerar om vad du ska fylla i under rubriken.

Ett ? (frågetecken) vid fältet visar att det finns mer hjälp.

Guider/filmer

Behöver du mer hjälp? 

Se guider och annan hjälp för att hantera MedControl.

 

Frågor och svar

Privata vårdgivare utan Cosmic

För dig som utförare av hälso- och sjukvård är arbetet med avvikelser en viktig del. Vårdgivare ska ha rutiner för avvikelsehantering i samband med åtagandet.

Enligt patientsäkerhetslagen är alla medarbetare skyldiga att rapportera händelser eller tillbud som medfört skada eller risk för skada för patienten. Avsikten är att hitta och åtgärda systemfel i verksamheten så att en risk eller skada inte ska upprepas. Även patienterna bidrar till patientsäkerhetsarbetet med sina synpunkter. 

Kontakt

Annika Eriksson

Objektspecialist MedControl, Public 360