Ändrat filter i minipatienthistoriken för rollen granska/svara

2023-05-12

För rollen granska/svara innehåller standardfiltret i minipatienthistoriken numera samtliga status.

Filtret "Utan annullerade" visar inte remisser som är annullerade.

Skärmbild av minipatienthistorik granska svara.