Tidigare aktuellt RIS och PACS

Här finns nyheter/aktuell information gällande RIS och PACS från tidigare år

2020-05-11 Ny rutin för beställning av behörighet

Från och med måndagen den 11 maj 2020 gäller en ny rutin för beställning av behörighet. Se mer nedan under Beställningar RIS och PACS och i dokumentet Rutin för beställning av behörighet till RIS, PACS och KardioPACS samt förberedande e-kurs.

Hitta på sidan