Siths funktionscertifikat

Siths funktionscertifikat gör så att servrar som utbyter information mellan sig kan göra det på ett säkert sätt.

Vem kan kvittera ut funktionscertifikat?

Certifikatsmottagare är den som ansvarar för funktionscertifikatet och ser till att det installeras på rätt server.

Vem får beställa?

Systemägare eller annan utsedd person får beställa Siths Funktionscertifikat.

Fullmakt

Ska du ha ett Siths funktionscertifikat på en domän som inte Region Uppsala har tillgång till, måste beställaren av funktionscertifikatet inskaffa en fullmakt från domäninnehavaren.

Kontakt

Nationella katalog och säkerhetstjänster

E-post: NKST@regionuppsala.se

Suzanne Vinberg

Objektledare KST