Siths reservkort

Siths reservkort är ett tillfälligt kort som man kan få om man ännu inte har fått, glömt eller förlorat sitt ordinarie e-legitimation. Ett reservkort innehåller endast tjänstecertifikat (HCC).

Hantera reservkort

Alla Siths reservkort är personliga och kan endast användas under den giltighetstid som anges vid utfärdandet. Giltighetstiden är olika beroende på orsak, dock längst 90 dagar.

Kortbeställaren på din enhet beställer. Reservkortet går inte att använda som passerkort.

Vem kan få reservkort:

  • Person med samordningsnummer.
  • Person som saknar svensk folkbokföringsadress.
  • Tillfällig anställning max tre månader.
  • Anställd som ännu inte fått, glömt eller förlorat sitt ordinarie Siths-kort.

Reservkort finns tillgängliga på följande platser:

  • Passerkort.
  • Lasarettet i Enköping.
  • Enheter, som har tjänsten "Reservkort på distans".

Reservkort på distans

"Reservkort på distans" är en rutin för att tillhandahålla reservkort på plats inom verksamheten. Reservkort på plats i verksamheten gör att man kan säkerställa att personalen alltid har tillgång till verksamhetens system. Tjänsten utförs av utsedd kortutlämnare i verksamheten.

En beställning av denna tjänst måste göras innan reservkort kan ges ut på distans, ingen kostnad vid beställning av själva tjänsten. Kostnad tas ut för de beställda reservkortsämnena, samt utgivning på icke kontorstid.

Reservkortsutgivare kommun

Det finns nu möjlighet för Siths-ansvariga inom kommunen att få utbildning av Siths-förvaltningen inom Region Uppsala att bli reservkortsutgivare för respektive kommun. Kontakta Nationella katalog- och säkerhetstjänster för mer information.

Kontakt

Katalog och säkerhetstjänster

E-post: KST@regionuppsala.se 

Passerkortsenheten

E-post: passerkort.lsu@regionuppsala.se