Symfoni för vårdgivare

Här görs förhandsbedömning av nödvändig tandvård, tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och tandvård som led i sjukdomsbehandling under viss tid. Används också av den uppsökande verksamheten för att registrera och fakturera munhälsobedömningar och munvårdsutbildningar.

För att logga in i it-stöden behöver du SITHS-kort eller Telia e-legitimation. Läs mer om godkänd e-legitimation i menyn.

Vid problem med kort, bortglömt lösenord eller för att spärra förlorat kort, kontakta kortutgivaren.

Krav på säker inloggning med SITHS införs för privata tandläkare.

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar