Webcert

Webcert är en applikation som öppnas från Cosmic, för att skapa och skicka medicinska underlag elektroniskt. Från Webcert skapar och skickar användaren intygen samt hanterar frågor och svar mellan Försäkringskassan och vården. Här finns viktig information för dig som är användare av Webcert.

För att använda Webcert krävs ett SITHS-kort med pinkoder, en kortläsare med tillhörande programvara NetiD och ett medarbetaruppdrag i HSA med ändamål "vård och behandling" på akutell vårdenhet. Om man har uppdrag på flera vårdenheter måste man välja vårdenhet vid varje inloggning. Byte av vårdenhet görs i Cosmic.

SITHS-kort med pinkod

SITHS-kort med pinkod krävs för identifiering och signering. Koderna finns i det gråa kodkuvert som man fick hemskickat i samband med utfärdandet av SITHS-kortet. Du kan inte signera intygen utan din signeringskod.

Försäkringskassans medicinska underlag som kan utfärdas och skickas elektroniskt

  • Läkarintyg för sjukpenning (7804).
  • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga (7801).
  • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång (7802).
  • Läkarutlåtande för sjukersättning (7800).

Transportstyrelsens elektroniska blanketter

  • Transportstyrelsens läkarintyg, högre körkortsbehörighet
  • Transportstyrelsens läkarintyg, diabetes.

Arbetsgivarintyg

  • Läkarintyg om arbetsförmåga – sjuklöneperioden (dag 1–14)
  • Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (dag 15 och framåt).

Skatteverket

  • Dödsbevis

Socialstyrelsen

  • Dödsorsaksintyg

Aktuell information

Utbildning

E-kurser

För att ta del av e-kurserna behöver du logga in i Cosmic eLearning.

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar

Support

Vardagar klockan 08.00–16.45.