Miljöhandboken

Här kan du läsa om Region Uppsalas miljöledning och miljöhandböcker.

Region Uppsalas miljöarbete är certifierat

Miljöledningssystemet granskas kontinuerligt av interna och externa miljörevisorer. Arbetet görs enligt den internationella standarden ISO 14001:2015.

Region Uppsala miljöhandböcker

Miljöledningssystemet ligger till grund för Region Uppsalas miljöhandböcker med rutiner och dokument som är ett stöd för miljöarbetet i vardagen. Med hjälp av miljöhandböckerna förklaras hur miljöarbetet ska fungera. Bland annat beskrivs miljömål, miljöpåverkande aktiviteter och vem som gör vad i verksamheterna. Det finns en miljöhandbok för respektive förvaltning och en miljöhandbok för Region Uppsala där det i den senare finns övergripande rutiner och dokument som rör hela Region Uppsala.

Läs miljöhandböcker för Region Uppsala och för respektive förvaltning i Region Uppsala:

Region Uppsala

Akademiska sjukhuset

Fastighet och service

Folktandvården

Kultur och bildning

Lasarettet i Enköping

Nära vård och hälsa

Regionkontoret

Resurscentrum Region Uppsala

Region Uppsalas miljöprogram

Läs Region Uppsalas miljöprogram för 2019-2022.

Miljöredovisning för Region Uppsala

Läs Region Uppsalas miljöredovisning för 2019.

Miljöorganisation

För att klara av miljöarbetet finns ett miljönätverk inom Region Uppsala bestående av en miljösamordnare per förvaltning och drygt 400 miljöombud spridda på alla verksamheter. Ansvaret för miljöarbetet följer linjeorganisationen men utan ett stöd från miljönätverket skulle inte miljöarbetet fungera. På regionkontoret finns Miljöenheten som hjälper förvaltningarna när det gäller miljöfrågor.
Läs mer om hur Region Uppsala jobbar med miljöfrågor.

Kontakt

Miljöansvariga på Region Uppsalas olika förvaltningar

Akademiska sjukhuset

Therese Olsen

Läkemedels miljöpåverkan, Miljöchef
E-post: therese.olsen@akademiska.se
Telefon: 018-611 31 47, 0709-703 163

Amelie Johansson

Miljösamordnare
E-post: amelie.johansson@regionuppsala.se
Telefon: 018-617 24 20

Sofia Svebrant

Miljösamordnare. Läkemedels miljöpåverkan.
E-post: sofia.svebrant@akademiska.se
Telefon: 018-611 40 62

Erik Sköldstam

Fastighet och service
E-post: erik.skoldstam@regionuppsala.se
Telefon: 018-617 23 60

Bita Lindekrans

Folktandvården 
E-post: bita.lindekrans@regionuppsala.se
Telefon: 018-617 13 89

Sara Krondahl

Kultur och bildning
E-post: sara.krondahl@regionuppsala.se
Telefon: 018-617 62 65

Emma Algell

Lasarettet i Enköping
E-post: emma.algell@regionuppsala.se
Telefon: 0171-41 81 29

Tilde Evelius

Nära vård och hälsa
E-post: tilde.evelius@regionuppsala.se
Telefon: 018-617 41 07

Zandra Falck

Regionkontoret
E-post: zandra.falck@regionuppsala.se
Telefon: 018-611 02 70

Pär Edblad

Resurscentrum Region Uppsala
E-post: par.edblad@regionuppsala.se
Telefon: 018-611 62 42

Carina Elisabeth Gustavsson

Trafik och samhälle
E-post: carina.elisabeth.gustavsson@regionuppsala.se
Telefon: 018-617 08 17