Miljöhandboken

Här kan du läsa om Region Uppsalas miljöledning och miljöhandböcker.

Region Uppsalas miljöarbete är certifierat

Miljöledningssystemet granskas kontinuerligt av interna och externa miljörevisorer. Arbetet görs enligt den internationella standarden ISO 14001:2015.

Region Uppsala miljöhandböcker

Miljöledningssystemet ligger till grund för Region Uppsalas miljöhandböcker med rutiner och dokument som är ett stöd för miljöarbetet i vardagen. Med hjälp av miljöhandböckerna förklaras hur miljöarbetet ska fungera. Bland annat beskrivs miljömål, miljöpåverkande aktiviteter och vem som gör vad i verksamheterna.

Det finns en miljöhandbok för respektive förvaltning och en miljöhandbok för Region Uppsala där det i den senare finns övergripande rutiner och dokument som rör hela Region Uppsala.

Region Uppsalas miljöprogram

Läs Region Uppsalas miljöprogram för 2019-2022.

Ett miljöprogram för perioden 2023-2026 är planerat att antas i Regionfullmäktige juni 2023.

Miljöorganisation

För att klara av miljöarbetet finns ett miljönätverk inom Region Uppsala bestående av en miljösamordnare per förvaltning och drygt 400 miljöombud spridda på alla verksamheter. Ansvaret för miljöarbetet följer linjeorganisationen men utan ett stöd från miljönätverket skulle inte miljöarbetet fungera. På Regionkontoret finns miljöenheten som hjälper förvaltningarna när det gäller miljöfrågor.

Läs mer om hur Region Uppsala jobbar med miljöfrågor.

Kontakt

Sofia Svebrant

Miljöansvarig, Akademiska sjukhuset

E-post: sofia.svebrant@akademiska.se

Telefon: 018-611 40 62

Erik Sköldstam

Miljöansvarig, Fastighet och service

E-post: erik.skoldstam@regionuppsala.se

Telefon: 018-617 23 60

Bita Lindekrans

Miljöansvarig, Folktandvården 

E-post: bita.lindekrans@regionuppsala.se

Telefon: 018-617 13 89

Fredrik Schütz

Miljöansvarig, Kultur och bildning

E-post:  fredrik.schutz@regionuppsala.se

Telefon: 018-617 59 98

Cecilia Söderberg

Miljöansvarig, Lasarettet i Enköping

E-post: cecilia.soderberg@regionuppsala.se

Telefon: 017-145 11 63

Tilde Evelius

Miljöansvarig, Nära vård och hälsa

E-post: tilde.evelius@regionuppsala.se

Telefon: 018-617 41 07

Zandra Falck

Miljöansvarig, Regionkontoret och miljöenheten

E-post: zandra.falck@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 02 70

Hans Näslund

Miljöansvarig, Resurscentrum 

E-post: hans.naslund@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 94 04

Evan Mitchell

Miljöstrateg, Trafik och samhälle

E-post: evan.mitchell@regionuppsala.se

Telefon: 018-617 54 77

Hanna Svartson

Miljöansvarig, Varuförsörjningen

E-post: hanna.svartson@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 66 81