Frukostseminarium 17 oktober – Effektiv och nära vård

2023-10-04

Välkommen till Effektiv och nära vårds frukostseminarium med tema vård i hemmet den 17 oktober, klockan 8–9. Seminariet riktar sig till dig som verkar inom hälsa, sjukvård och omsorg inom Uppsala län.

Varför är det viktigt att ta till vara på patienters och närståendes erfarenheter i utvecklingsarbete? Varför är det viktigt att samarbeta ur ett helhetsperspektiv?

Under seminariet kommer du få ta del av det nationella perspektivet samt vad som görs på lokal nivå.

Medverkar gör bland annat Kajsa Westling Utvecklingsledare Experio Lab, Anna Hällström Närvårdsstrateg och anhörigrepresentant, Lena Sjöberg Närvårdsstrateg och Åsa Himmelsköld Programchef Effektiv och nära vård.

Anslut till frukostseminariet (teams)

Tillsammans för en Effektiv och nära vård

Region Uppsala och länets kommuner ska under det kommande decenniet ställa om hälso- och sjukvården för att möta de utmaningar och behov som den demografiska utvecklingen innebär. Omställningen har namnet Effektiv och Nära vård 2030 och har som mål att erbjuda invånarna en god, nära, effektiv och samordnad vård som utgår från människors individuella förutsättningar, förmågor och behov. Invånaren ska också få stöd i hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Vill du veta mer om Effektiv och nära vård, läs mer på Samverkanswebben: Effektiv och nära vård 2030 - Region Uppsala

Vid frågor, vänligen kontakta: emma.nicholls@regionuppsala.se

Varmt välkomna!

/Åsa Himmelsköld och programkansliet för Effektiv och nära vård.