Effektiv och nära vård – en omställning i samverkan

Vård och omsorg behöver ställa om för att bli mer tillgänglig utifrån individens behov och förutsättningar. Det krävs nya lösningar och arbetssätt för att ta hand om en växande och åldrande befolkning som i större utsträckning lever med kroniska sjukdomar.

Projekt och aktiviteter inom Effektiv och nära vård 2030

Läs mer


För att lyckas med omställningen är samarbete mellan Region Uppsala, länets kommuner och privata vårdgivare helt avgörande. Omställningen, som pågår i hela Sverige, är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. 

Effektiv och nära vård 2030 är ett storskaligt förändringsarbete med en gemensam målbild för Uppsala län, bestående av fyra delar:

  • Nära – vård finns nära mig på nya sätt.
  • Effektiv – min vård hålls samman med stöd av rätt kompetenser som känner mig.
  • Samskapande – jag är en aktiv och självklar partner i min egen vård.
  • Hälsofrämjande och förebyggande – jag får stöd i att främja min hälsa.

”Nära vård” är det nationella namnet för omställningen.

Film: en introduktion om det nationella arbetet Nära vård

Mer om Effektiv och nära vård 2030

Aktuellt

2023-10-05
I veckan prisades postern om den samverkansmodell som tagits fram i Uppsala län utav kommunal primärvård och specialiserad palliativ hemsjukvård på palliativ konferens i Malmö. Lisa Sörell specialistsjuksköterska på Akademiska sjukhuset och Jessica Pato Ramirez avdelningschef Lasarettet i Enköping presenterade arbetet samt tog emot priset för bästa poster, inom kategorin ”Högsta nyhetsvärde av betydelse för framtidens palliativa vård”.
2023-10-04
Välkommen till Effektiv och nära vårds frukostseminarium med tema vård i hemmet den 17 oktober, klockan 8–9. Seminariet riktar sig till dig som verkar inom hälsa, sjukvård och omsorg inom Uppsala län.
2023-06-14
Vård och omsorg behöver ställa om för att bli mer tillgänglig utifrån individens behov och förutsättningar. Den länsövergripande omställningen Effektiv och nära vård har en gemensam målbild som innebär en nära vård som bygger på kontinuitet och hög tillgänglighet. En första uppföljning av omställningen visar på tidiga men goda resultat av enskilda förändringsarbeten.