Äldremottagningar

Region Uppsala ska ta hand om invånare äldre än 75 år som har flera olika behov av hälso- och sjukvård.

Arbetet inkluderar att identifiera individer som riskerar att få stora behov framöver och att genomföra förebyggande insatser tillsammans med berörda aktörer. Arbetet ska även följas upp systematiskt så att målgruppen i möjligaste mån kan undvika onödig sjukhusvård. Äldremottagningarna har en äldrekooordinator som ansvarar för arbetet och tillsammans med olika professioner ska även äldreteam finnas på plats för att ge ett gott omhändertagande.

Projektet är en del av omställningsarbetet Effektiv och nära vård 2030

Projektet ingår i målområde Nära – vård finns nära mig på nya sätt.

Kontakt

Jessica Gustafsson

Avdelningschef

Hitta på sidan