Äldremottagningar

Alla vårdcentraler i Region Uppsala ska ha en äldremottagning för att kunna ge ett bra omhändertagande till äldre personer som löper risk för stora vårdbehov.

Målet med äldremottagningarna är trygghet, kontinuitet och kvalitet för äldre personer i Uppsala län som är i behov av hälso- och sjukvård. Arbetet syftar till att förebygga risker, uppmuntra hälsofrämjande och rehabiliterande insatser samt att samordna vården.

På varje äldremottagning finns det en äldrekoordinator och ett äldreteam som arbetar tillsammans. Arbetet utgår ifrån en fastställd patientprocess som innehåller följande sex faser: Identifiera, Kontakta patienten, Möta patienten, Samordna vården på vårdcentralen, Samordna vården med andra aktörer och Följa upp. Äldremottagningen tar efter bedömning kontakt med de äldre personer som kan vara i behov av ett hälsosamtal och fortsatt kontakt.

Arbetet på äldremottagningen består av att:

  • tidigt identifiera personer 75 år eller äldre som löper risk för stora vårdbehov och att arbeta förebyggande med identifierade behovsområden genom bland annat hälsosamtal.
  • utse fasta kontakter i vården.
  • använda hälsodata för att förbättra vården.
  • planera och genomföra preventiva hälso-och sjukvårdsinsatser.
  • följa upp insatser och utvärdera resultat av utförda hälso- och sjukvårdsinsatser.
  • samordna hälso-och sjukvårdsinsatser på vårdcentralen.
  • samordna vårdcentralens hälso-och sjukvårdsinsatser med kommunens, sjukhusens och folktandvårdens insatser.

Om du som vård- eller omsorgspersonal identifierar att en äldre person kan vara i behov av kontakt med en äldremottagning ska du i första hand vända dig till den vårdcentral som personen är listad på. Det går även att se i journalen om personen har pågående kontakt med en äldremottagning och en fast vårdkontakt.

Projektet är en del av omställningsarbetet Effektiv och nära vård 2030

Arbetet ingår i målområde Nära – vård finns nära mig på nya sätt.

Kontakt

Jessica Gustafsson

Länssamordnare för äldremottagningar

Hitta på sidan