Närmottagningar

Närmottagningar ska finnas för dem som bor på landsbygden och har långt till närmaste vårdcentral.

Det vårdutbud som kan komma att erbjudas är mottagning hos distriktssköterska, såromläggningar, enklare provtagning, bvc, hjälp med digitala vårdmöten med mera. Förslag finns framtaget och är under politisk beredning. Principer för var i länet det finns behov av närmottagningar har lämnats inom ramen för uppdraget att ta fram en etableringsplan för den nära vården, även den under politisk beredning.

Projektet är en del av omställningsarbetet Effektiv och nära vård 2030

Arbetet ingår i målområde Nära – vård finns nära mig på nya sätt.

Hitta på sidan