Patientens egenmonitorering (PEM)

Egenmonitorering gör det möjligt för patienter att mäta sina värden hemma med hjälp av digital teknik.

I tjänsten kan både patient och vårdgivare följa patientens värden och agera om något försämras. Införandet är en viktig del i omställningen till Effektiv och nära vård.

För patienten innebär egenmonitorering att:

  • De kan vara aktiva och få bättre kontroll över sin hälsa.
  • De behöver inte anpassa sin vardag till vårdbesök då de kan mäta sina värden när det passar dem, där de befinner sig.
  • Det ges förutsättningarna för en kontinuerlig relation och ett nära samspel mellan vård och patient.
  • Vårdpersonalen kan i högre utsträckning arbeta proaktivt. Det leder till en ökad vårdkvalitet och bättre arbetsmiljö.
  • Akuta och oplanerade vårdbesök kan undvikas vilket innebär att vårdens kompetenser och resurser kan nyttjas på ett bättre sätt

Ett bra komplement till andra kontakter med vården

Patientens egenmonitorering (PEM) kan bidra till att vården blir effektivare och enklare, både för vårdgivare och patient. Patienten och dessa anhöriga kan också uppleva mer trygghet, frihet och livskvalitet.

Ett prioriterat initiativ inom e-hälsa 2025

Många regioner står i startgroparna att införa egenmonitorering för större patientgrupper.

Projektet är en del av omställningsarbetet Effektiv och nära vård 2030

Arbetet ingår i målområde Nära – vård finns nära mig på nya sätt.