Vårdcentrum

Ett vårdcentrum är en nod där kompetenser från kommunal och regional primärvård samverkar med den specialiserade vården. Syftet är att invånarna ska få tillgång till en mer nära och samordnad vård.

Förutom hälso- och sjukvård kan även andra aktörer knytas till ett vårdcentrum, så som socialtjänst och elevhälsa. Länsövergripande verksamheter som inte finns på alla vårdcentraler kopplas till vårdcentrum, till exempel jourverksamhet, mobila team, röntgen och närvårdsplatser.

Närvårdsplatser är en del av vårdcentrum och är en vårdform på primärvårdsnivå med dygnet-runt-verksamhet för patienter som till exempel har stora vårdbehov men som inte är i behov av sjukhusets alla resurser. Vårdcentrum är en fysisk plats och ett nätverksbaserat arbetssätt där regionala, kommunala och privata verksamheter jobbar tillsammans. Målet är en enkel väg in för patienten när det finns behov av samordnad fysisk eller digital vård.

Vårdcentrum är även en arena som ger goda förutsättningar för forskning och utveckling i primärvården och av vård i samverkan.

Fyra vårdcentrum i länet

I Uppsala län pågår utveckling av fyra vårdcentrum:

  • Vårdcentrum Uppsala, kontaktperson Monica Rogberg.
  • Vårdcentrum Enköping/Håbo, kontaktperson Björn Gustavsson.
  • Vårdcentrum Tierp/Älvkarleby.
  • Vårdcentrum Östhammar.

Projektet är en del av omställningsarbetet Effektiv och nära vård 2030

Projektet ingår i målområde Effektiv – min vård hålls samman med stöd av rätt kompetenser som känner mig.

Kontakt

Anette Winberg

Verksamhetsutvecklare

Monica Rogberg

Verksamhetschef

Björn Gustafsson

Projektledare