Vård i samverkan

Vård i samverkan (ViS) är samlingsnamnet på de övergripande dokument som arbetas fram tillsammans av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län utifrån författningar, nationella riktlinjer och länsövergripande överenskommelser. Målet är att de gemensamma insatserna ska samordnas med individen och utföras evidensbaserat.

VIS-dokument

Länsövergripande VIS-dokument

VIS-dokument som gäller i hela Uppsala län.

Lokala VIS-dokument

Utöver de länsgemensamma ViS-dokumenten, finns också ViS-dokument som fastställts lokalt i länets kommuner.

Organisation

Kontakt

Monika Brundin

Samordningsstrateg