Vård i Samverkan, ViS

Region Uppsala och Uppsalas kommuner samverkar för utvecklingsarbete inom hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Vård i Samverkan (ViS) är namnet på dokumenten som styr arbetet. De utgår från författningar, nationella riktlinjer och länsövergripande överenskommelser. Insatserna samordnas med individen och utförs evidensbaserat.

Information och riktlinjer covid-19 samlad primärvård och kommuner

Till webbsida

Länsövergripande ViS-dokument

Vård i Samverkan (ViS) är samlingsnamnet för de styrande dokument som stödjer samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner för ett hållbart utvecklingsarbete inom området hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO).

Lokalt fastställda ViS-dokument

Region Uppsala samverkar för ett hållbart utvecklingsarbete inom området hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Lokalt fastställda ViS-dokument styr samverkan mellan Region Uppsala och en eller flera kommuner, så kallad närvårdssamverkan.

Lokusdokument

Styrdokument för samverkan mellan myndigheter avseende arbetslivsrehabilitering. Lokala utvecklingsgrupper (Lokusgrupper) tar fram styrdokument för samarbete lokalt.

Kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård

Kunskapsstyrning leder till kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Det lokala systemet för kunskapsstyrning omfattar Region Uppsala och Uppsala läns kommuner.

Organisation

Relaterade verksamheter

Kontakt

Monika Brundin

Samordningsstrateg