Vård i Samverkan, ViS

Region Uppsala och länets kommuner samverkar för ett hållbart utvecklingsarbete inom området hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Vård i Samverkan (ViS) är samlingsnamnet för de styrande dokument som stödjer huvudmännens samarbete i Uppsala län inom HSVO. ViS-dokumenten gäller antingen samlat för hela länet eller kan vara lokala.

Länsövergripande ViS-dokument

Styrande dokument stödjer det arbetet som bedrivs inom verksamheterna, både på politisk och tjänstemannanivå. Dessa VIS-dokument gäller i hela länet, men det finns även ViS-dokument som fastställs lokalt i länets kommuner.

Lokalt fastställda ViS-dokument

Lokalt fastställda ViS-dokument styr samverkan mellan Region Uppsala och en eller flera kommuner, så kallad närvårdssamverkan.

GAP-UL

GAP-UL arbetar för en säker och välfungerande utskrivningsprocess av patienter.

Information och riktlinjer covid-19 samlad primärvård och kommuner

Till webbsida

Organisation för samverkansdokument ViS

Kontakt

Monika Brundin

Samordningsstrateg