Vård i samverkan, ViS

Region Uppsala och länets kommuner samverkar för ett hållbart utvecklingsarbete inom området hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Vård i samverkan (ViS) är samlingsnamnet för de styrande dokument som stödjer huvudmännens samarbete i Uppsala län inom HSVO. ViS-dokumenten gäller antingen samlat för hela länet eller kan vara lokala.

Lokalt fastställda ViS-dokument

ViS-dokument som styr samverkan mellan Region Uppsala och en eller några kommuner.

Organisation och dokumenthantering i samverkan

Samverkan inom hälsa, stöd, vård och omsorg i Uppsala län och det gemensamma arbetet med ViS-dokumenten.

Aktuell information från Redaktionsrådet ViS

2024-05-28
2024-02-29
Dokumentet "samverkan vid vaccination" har uppdaterats till följd av nya rekommendationer från folkhälsomyndigheten.
2024-01-31

Relaterade sidor

Här hittar du information, projekt och verksamheter på Samverkanswebben som är relaterade till arbetet med ViS.

Relaterade sidor på andra webbplatser

Kontakt

Har du förslag eller frågor som rör webbsidan? Mejla till webblådan. Har du frågor som rör ViS-dokumenten? Mejla till redaktionsrådet ViS.

Kontaktuppgifter till lokalredaktörer finns på sidan Organisation och dokumenthantering i samverkan.