Vård i Samverkan, ViS

Region Uppsala och länets kommuner samverkar för ett hållbart utvecklingsarbete inom området hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Samverkan leder till ett hållbart utvecklingsarbete inom HSVO och har individens behov i fokus. Vård i Samverkan - ViS - är samlingsnamnet för de styrande dokument som stödjer huvudmännens samarbete i Uppsala län inom HSVO. ViS-dokumenten gäller antingen samlat för hela länet eller kan vara lokala.

Information och riktlinjer covid-19 samlad primärvård och kommuner

Till webbsida

Länsövergripande ViS-dokument

Vård i Samverkan (ViS) är samlingsnamnet för de styrande dokument som stödjer samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner för ett hållbart utvecklingsarbete inom området hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO).

Lokalt fastställda ViS-dokument

Region Uppsala samverkar för ett hållbart utvecklingsarbete inom området hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Lokalt fastställda ViS-dokument styr samverkan mellan Region Uppsala och en eller flera kommuner, så kallad närvårdssamverkan.

Lokusdokument

Styrdokument för samverkan mellan myndigheter avseende arbetslivsrehabilitering. Lokala utvecklingsgrupper (Lokusgrupper) tar fram styrdokument för samarbete lokalt.

Kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård

Kunskapsstyrning leder till kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Det lokala systemet för kunskapsstyrning omfattar Region Uppsala och Uppsala läns kommuner.

Organisation

Relaterade verksamheter

Kontakt

Monika Brundin

Samordningsstrateg