Särskilt boende

Här finns information om särskilt boende (SÄBO) och enheter med korttidsinriktning. Här finns även uppgifter om vem som ansvarar för läkartillsyn på respektive boende.

Dokument

Kontakt

Marcus Taflin

Verksamhetschef, Äldrevårdsenheten

(SÄBO och Beredskapsjouren)

Telefon: 018-611 00 00 (växel)

E-post: sarskiltboende@regionuppsala.se 

Hitta på sidan