Särskilda boenden

Här finns information för särskilda boenden och enheter med korttidsinriktning. Här finns även uppgifter om vem som ansvarar för läkartillsyn på respektive boende.

Dokument

Kontakt

E-post: sarskiltboende@regionuppsala.se 

Marcus Taflin

Äldrevårdsenheten, verksamhetschef
(SÄBO och Beredskapsjouren)
Telefon: 018-611 00 00 (växel)

Hitta på sidan