Inkontinenshjälpmedel

Här finns vårdprogram och behandlingsriktlinjer för urininkontinens samt ett förskrivarstöd som hjälpverktyg för verksamheten. Syftet med riktlinjerna är att fortlöpande förbättra inkontinensvården.

Inkontinensfrågor

Kontakt

Samordnaren för inkontinensfrågor i Uppsala län har bland annat i uppdrag att informera, utbilda och stötta förskrivare, till exempel distriktssköterskor och sjuksköterskor som provar ut och förskriver hjälpmedel till patienter med inkontinens.

Ann-Sofie Gullö

Inkontinenssamordnare

Hitta på sidan