Utbildningstillfällen i samverkansprocesser och systemstöd

Utbildningstillfällen om samverkansprocesser vid utskrivning från slutenvård och Cosmic Link.

Utskrivningsprocess

Målgrupp socialtjänst, kommunal och regional hälso- och sjukvård.

20 februari klockan 13-15.

Anmäl dig här.

Fördelning av medicinskt ansvar från öppenvård

Målgrupp kommunal och regional hälso- och sjukvård.

April. Datum kommer.

Utskrivningsprocess – tema barn och unga

Målgrupp socialtjänst, kommunal och regional hälso- och sjukvård.

25 mars klockan 13-15.

Anmäl dig här.

Utskrivningsprocess – fokus rehabiliteringsprocessen

Målgrupp kommunal rehab, rehab primärvård och specialistvård.

Maj. Datum kommer.

Utskrivningsprocess

Målgrupp socialtjänst, kommunal och regional hälso- och sjukvård.

12 september klockan 13-15.

Anmäl dig här.

Utskrivningsprocess – fokus rehabiliteringsprocessen

Målgrupp Kommunal rehab, rehab primärvård och specialistvård.

Oktober. Datum kommer.

Utskrivningsprocess – tema barn och unga

Målgrupp socialtjänst, kommunal och regional hälso- och sjukvård.

2 december klockan 13-15.

Anmäl dig här.

Fördelning av medicinskt ansvar från öppenvård

Målgrupp kommunal och regional hälso- och sjukvård.

November. Datum kommer.

Relaterad information på andra sidor