Utbildningstillfällen i samverkansprocesser och systemstöd

Utbildningstillfällen om samverkansprocesser vid utskrivning från slutenvård och Cosmic Link.

Utskrivningsprocess

Målgrupp socialtjänst, kommunal och regional hälso- och sjukvård.

24 februari klockan 13.30-15.

Anmäl dig här.

Fördelning av medicinskt ansvar från öppenvård

Målgrupp kommunal och regional hälso- och sjukvård.                         

28 mars klockan 13.30-15.

Anmäl dig här.

Utskrivningsprocess – tema barn och unga

Målgrupp socialtjänst, kommunal och regional hälso- och sjukvård.

24 april klockan 13.30-15.

Anmäl dig här.

Utskrivningsprocess, fokus rehabiliteringsprocessen  

Målgrupp kommunal rehab, rehab primärvård och specialistvård.      

9 maj klockan 13.30-15.

Anmäl dig här

Utskrivningsprocess, fokus rehabiliteringsprocessen

Målgrupp Kommunal rehab, rehab primärvård och specialistvård.

13 september klockan 13.30-15.

Anmäl dig här.

Utskrivningsprocess – tema barn och unga

Målgrupp socialtjänst, kommunal och regional hälso- och sjukvård.

9 oktober klockan 13.30-15.

Anmäl dig här.

Fördelning av medicinskt ansvar från öppenvård

Målgrupp kommunal och regional hälso- och sjukvård.                  

21 november klockan 13.30-15.

Anmäl dig här.

Utskrivningsprocess

Målgrupp socialtjänst, kommunal och regional hälso- och sjukvård.

4 december klockan 13.30-15.

Anmäl dig här.

Relaterad information på andra sidor