Utbildningstillfällen i gemensamt systemstöd för samverkan barn och unga

Utbildningstillfällen i gemensamt systemstöd för samverkan med fokus barn och unga.

Uppsamlingsutbildning: SIP och processmanual

Tid och plats: digitalt via Teams den 12 oktober klockan 9-12.

Detta är en uppsamlingsutbildning som kommer gå igenom SIP-processen och Manual för processer och arbetssätt. Observera att utskrivningsprocessen läggs in under Manual-delen i utbildningen.

Anmäl dig till uppsamlingstillfället.

 

Relaterad information på andra sidor