Utbildningstillfällen i gemensamt systemstöd för samverkan barn och unga

Höstens utbildningstillfällen i gemensamt systemstöd för samverkan med fokus barn och unga.

Utbildning Systemfunktionalitet - fullbokad

Utbildningstillfälle systemfunktionalitet inför drift barn och unga i Cosmic Link och Cosmic Messenger. Utbildningen ger chans till att öva i Cosmicmiljö.

Målgrupp: lokala projektledare och superanvändare.

Förkunskapskrav: ta del av redan befintligt utbildningsmaterial på samlingssidan.

Tid och plats: begränsat antal platser, fysiskt på plats hos EPJ, ingång 13/15 (3 tr) Akademiska sjukhuset.

• Tillfälle 1: Tisdag 23 augusti kl 9:00-12:00 (12 platser)
• Tillfälle 2: Torsdag 25 augusti kl 13:00-16:00 (12 platser)

Målgrupp: personer/funktioner som arbetar med och inom samverkan barn och unga processer som stödjs i Cosmic Link och Cosmic Messenger.

Förkunskapskrav: inga, men orientera dig gärna i Manual för processer och arbetssätt i Cosmic Link och Cosmic Messenger (pdf).

Tid och plats: Digital webbinarieform, obegränsat antal

• Tillfälle 1: Onsdag 24 augusti kl 10:00-12:00 (digitalt). Anmäl dig här.
• Tillfälle 2: Onsdag 7 september kl 10:00-12:00 (digitalt). Anmäl dig här.
• Tillfälle 3: Onsdag 21 september kl 10:00-12:00 (digitalt). Anmäl dig här.

Utbildning Samordnad individuell plan (SIP)

Utbildningstillfälle i processen samordnad individuell plan, särskilt fokus är barn och unga.

Målgrupp: personer/funktioner som arbetar med och inom samverkan barn och unga processer som stödjs i Cosmic Link och Cosmic Messenger.

Förkunskapskrav: inga, men orientera dig gärna i Samordnad individuell plan (SIP) i Uppsala län (docplus).

Tid och plats: digital webbinarieform, obegränsat antal.

• Tillfälle 1: Torsdag 18 augusti kl 9:00-12:00 (digitalt). Anmäl dig här.
• Tillfälle 2: Tisdag 30 augusti kl 9:00-12:00 (digitalt). Anmäl dig här.

Utbildning Samverkan vid utskrivning från slutenvård

Utbildningstillfälle i processen samverkan vid utskrivning från slutenvård, särskilt fokus är barn och unga.

Målgrupp: personer/funktioner som arbetar med och inom samverkan barn och unga processer som stödjs i Cosmic Link och Cosmic Messenger.

Förkunskapskrav: inga, men orientera dig gärna i Samverkan vid utskrivning från slutenvård (docplus).

Tid och plats: digital webbinarieform, obegränsat antal.

• Tillfälle 1: Torsdag 15 september kl 9:00-12:00 (digitalt). Anmäl dig här.
• Tillfälle 2: Tisdag 20 september kl 9:00-12:00 (digitalt). Anmäl dig här.

 

Relaterad information på andra sidor