Utbildningstillfällen i samverkansprocesser och systemstöd

Utbildningstillfällen om samverkansprocesser vid utskrivning från slutenvård och Cosmic Link. Utbildningen sker digitalt i Teams.

Utskrivningsprocess – fokus rehabiliteringsprocessen

Målgrupp kommunal rehab, rehab primärvård och specialistvård.

22 maj klockan 13-15.

Anmäl dig till utbildningstillfället den 22 maj.

Utskrivningsprocess

Målgrupp socialtjänst, kommunal och regional hälso- och sjukvård.

12 september klockan 13-15.

Anmäl dig till utbildningstillfället den 12 september.

Utskrivningsprocess – fokus rehabiliteringsprocessen

Målgrupp Kommunal rehab, rehab primärvård och specialistvård.

16 oktober klockan 13.

Anmäl dig till utbildningstillfället den 16 oktober.

Fördelning av medicinskt ansvar från öppenvård

Målgrupp kommunal och regional hälso- och sjukvård.

5 november klockan 14-15.30.

Anmäl dig till utbildningstillfället den 5 november.

Utskrivningsprocess – tema barn och unga

Målgrupp socialtjänst, kommunal och regional hälso- och sjukvård.

2 december klockan 13-15.

Anmäl dig till utbildningstillfället den 2 december.

Genomförda tillfällen

  • 20 februari: Utskrivningsprocess. Målgrupp: socialtjänst, kommunal och regional hälso- och sjukvård.
  • 25 mars: Utskrivningsprocess – tema barn och unga. Målgrupp socialtjänst, kommunal och regional hälso- och sjukvård.
  • 11 april: Fördelning av medicinskt ansvar från öppenvård. Målgrupp: kommunal och regional hälso- och sjukvård.

Relaterad information på andra sidor