Länsövergripande dokument för Vård i Samverkan

Region Uppsala och länets kommuner samverkar för ett hållbart utvecklingsarbete inom området hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Vård i Samverkan (ViS) är samlingsnamnet för de styrande dokument som stödjer verksamheternas samarbete. ViS-dokumenten gäller i hela länet.

I samverkan mellan Region Uppsala och Uppsalas kommuner är individens behov i fokus. Samverkan leder till ett hållbart utvecklingsarbete inom hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). De styrande dokumenten stödjer det arbetet som bedrivs inom verksamheterna, både på politisk nivå och tjänstemannanivå.

Fast vårdkontakt

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

Kontakt

Monika Brundin

Samordningsstrateg

Hitta på sidan