Ny Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi

2021-03-30

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Uppsala län fastställdes av regionfullmäktige i mars 2021. Strategin ska också fungera som länets Agenda 2030-strategi.

Strategin har arbetats fram under 2019 och 2020, med brett deltagande från aktörer i länet.

Tack till alla er som har bidragit med kunskap, perspektiv och idéer! För att strategin ska kunna leda till genomförande och utveckling behövs ett fortsatt gemensamt engagemang från aktörer såväl inom det offentliga som inom civilsamhället och näringslivet.

Ta del av strategin

Kontakt

Henrik Andreasson

Utredare