Tidningsbilaga om regional utveckling

2021-02-23

Under vecka sju delas en bilaga ut från Region Uppsala tillsammans med UNT och Dagens industri. I bilagan lyfts olika exempel på hur vi samverkar kring regional utveckling.

Med bilagan vill vi på Region Uppsala tillsammans med samarbetspartners synliggöra Uppsala län som en välkomnande och lösningsorienterad plats för samarbeten, investeringar och etableringar från världens alla hörn.

I bilagan kan du läsa om exempel från den del av näringslivsfrämjandet som vi kallar för ”kunskaps- och utmaningsdriven innovation” – tematiska styrkeområden där forskning, företag och offentlighet saminvesterar långsiktigt för att hitta lösningar på våra och världens utmaningar.

Bilagan är framtagen av Avdelningen för forskning, innovation och näringsliv på Regionkontoret.

I bilagan lyfts olika exempel på hur Region Uppsala samverkar kring regional utveckling.

Läs tidningsbilagan

Hitta på sidan