Räcker elnätets kapacitet till för Uppsala läns behov och utveckling?

Startdatum 2023-02-02
Slutdatum 2023-02-02
Tid 08:30 - 13:00
Plats Rikssalen, Uppsala slott, ingång H0
Anmäl dig

Samverkansgruppen #uppsalaeffekten samverkar kring kapacitetsutmaningen i elnätet i Uppsala län och bjuder för tredje gången in länets aktörer till fortsatt kunskapsutbyte om vad som händer och sker på området samt tankar om framtida utmaningar och lösningar.

Länsstyrelsen Uppsala län, Region Uppsala, Uppsala kommun, Handelskammaren och Vattenfall Eldistribution (#uppsalaeffekten) hälsar dig varmt välkommen.

Målgrupp

Länets kommuner (ledning, samhällsbyggnad, näringsliv, kommunstyrelsen, översiktsplanerare), regionens strategiska samverkansstruktur, Länsstyrelsen Uppsala län, Region Uppsala, företagsfrämjare och regionens elnätsbolag, länets riksdagsledamöter och länsstyrelsens insynsråd med flera.

Pris

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan

Obligatorisk anmälan senast 24 januari. Klicka på knappen Anmälan och fyll i dina uppgifter. 

Program

Moderatorer: Anna Karlsson, Länsstyrelsen Uppsala län och Marta Fallgren, Region Uppsala.

Från klockan 08.30 serveras kaffe, te och smörgås.

09.00–09.10: Inledning av styrgruppen för #uppsalaeffekten. Länsstyrelsen Uppsala län, Region Uppsala, Uppsala kommun, Handelskammaren och Vattenfall Eldistribution.

09.10–09.25: Översikt av läget i länet. Anna Karlsson, energi- och klimatsamordnare, Länsstyrelsen i Uppsala län.

09.25–09.55: Utmaningar och lösningar på gång i två av länets kommuner Representanter från Heby och Uppsala kommun och lokala elnätsbolag berättar om utmaningar och lösningar kopplat till kapacitetsbristen i elnätet och laddinfrastruktur, tillgång till el för utvecklingsplaner, nätutvecklingsplaner, energiplaner, samverkan och utvecklingsprojekt med mera.

09.55–10.20: Paus.

10.20–10.50: Panelsamtal mellan Svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution och Energimarknadsinspektionen om samverkan kring utmaningar och lösningar för utvecklingen och användandet av det nationella och regionala elnätet.

GD Lotta Medelius-Bredhe/Svenska kraftnät, Vd Annika Viklund/Vattenfall Eldistribution och GD Ulrika Hesslow/Energimarknadsinspektionen har dialog om samverkan, ansvar, synsätt och vad som behöver göras för att dämpa kapacitetsbristen i elnätet.

Framtidens smarta energisystem

10.50–11.10: Elektrifieringen av samhället – fokus på lätta och tunga transporter, laddinfrastruktur och vätgasens potentiella roll i energisystemet. Vd Lina Gellermark, Energikontoret Mälardalen och Vd Beatrice Torgnyson Klemme, BioDriv Öst berättar om utvecklingsprojekt, samverkan mellan aktörer och varandra samt ger en trendspaning på området.

11.10–11.25: Om energi, effekt och flexibla lösningar i större fastighetsbestånd. Teknisk chef Jonas Eriksson, Fastighet och service på Region Uppsala tillsammans med verksamhetsansvarig Hans Nyhlén, STUNS Energi, berättar om hur man jobbar med energilager, AI, kostnadseffektivitet och samverkan med mera.

11.25–11.35: Paus.

11.35–11.55: Öppen frågestund från publiken till föredragshållarna. På begäran har vi öppnat för en längre öppen frågestund.

11.55–12.00: Avslutning. Styrgruppen för #uppsalaeffekten: Länsstyrelsen Uppsala län, Region Uppsala, Uppsala kommun, handelskammaren och Vattenfall Eldistribution.

12.00–13.00: Mingellunch. Ange i anmälan om du deltar på lunchen.

Läs mer om Uppsalaeffekten (regionuppsala.se).

Kontakt

Anna Karlsson, anna.c.karlsson@lansstyrelsen.se, 072-451 12 65.

Marta Fallgren, marta.fallgren@regionuppsala.se, 070-611 36 94.

Toni Jonsson, toni.jonsson@regionuppsala.se, 072-718 21 22.