Sjukresor

Patienter som bor i Uppsala län och som har kostnader för resor till och från sjukvård eller tandvård kan ha rätt till ersättning från Region Uppsala för en del av sina resekostnader.

På ul.se finns all information om sjukresor.

Läs mer

Sjukresa vid covid-19

För patienter som är smittade eller misstänkt smittade med covid-19 och behöver sjukresa finns särskilda fordon som tar både sittande och liggande patienter. Det är den vårdande enheten som bokar transporten.

Sjukresa med fordon för smittade eller misstänkt smittade bokas av vårdande enhet på ett internt telefonnummer som inte får lämnas ut till patienter. Du som privat vårdgivare kan ringa beställningscentralen för att få telefonnumret.

För sjukresa med corona-fordon utgår ordinarie egenavgift på 125 kronor. Betalning sker via faktura.
För resor mellan vårdande enheter behöver du som jobbar inom vården ange ansvarskod vid bokningen.

Sjukresa vid PCR-provtagning

Personer som har konstaterad corona (covid-19) eller ska göra ett test för att se om de är smittade (en PCR-provtagning) får inte resa med kollektivtrafik. Patienter som inte kan ta sig till och från provtagningen självs (med egen bil, till fots eller cykel) kan  i mån av plats åka sjukresa med taxi som körs med särskilt fordon. Antalet särskilda fordon är begränsade och väntetid kan uppstå.

Bokning: När personen har bokat tid för provtagning för pågående infektion (PCR-provtagning) ringer denne själv och bokar sjukresan på telefon 018–68 15 75 (öppet dygnet runt).  

Resan kostar 125 kronor enkel resa (tur och retur 250 kronor). Betalning sker via faktura. 

OBS! Det går inte att boka sjukresa med särskilt fordon vid antikroppstest. Personer som ska göra antikroppstest och inte har några symtom kan åka kollektivtrafik. 

Vid konstaterad covid-19

Vårdande enhet bokar resan direkt åt patienten.
Vården kan skriva ut ett intyg om att sjukresa ska ske i särskilt corona-fordon. Patienten kan då själv boka sin resa på ordinarie nummer. Det är viktigt att det framgår av intyget att det finns konstaterad covid-19. Be patienten uppge vid bokning att det gäller en sjukresa med corona-fordon. 
Undantag från ensamåkning: Upp till tre personer kan färdas i samma fordon.

Misstänkt smitta

I de fall där patienten har misstänkt, men inte konstaterad smitta ska vården boka sjukresa. Det är vården som bedömer om patienten har en misstänkt smitta. 
Om patienten med misstänkt smitta saknar egen bil och behöver göra ett akut besök med sjukresa måste bokning ske av en vårdande enhet, till exempel 1177 eller larmcentralen.

Riskgrupp

För patienter som tillhör riskgrupp (men inte har covid-19 eller är misstänkt smittade) sker bokning enligt ordinarie rutin. Dessa patienter ska inte åka i corona-fordonen. Det bör tydligt framgå av intyget att det rör sig om riskgrupp och inte om smitta.
Patienter i riskgrupp, samt patienter som har anhörig i riskgrupp (i samma hushåll), har rätt till ersättning för resa med egen bil utan att det behöver vara styrkt av vården med intyg. Detta efter kontakt med UL sjukresor som gör bedömningen.

För alla resenärer gäller tills vidare:

  • Alla får resa ensamma i taxin, ingen samåkning. Befintliga intyg behöver alltså inte kompletteras med ensamåkning.
  • Personer över 70 år får ersättning för resa med egen bil utan att det behöver vara styrkt av vården med intyg.
  • Ordinarie sjukresa bokas som vanligt av vård och patient på 0771-99 90 00

Rutiner för sjukresa för smittade eller misstänkt smittade 

  • Om patienten har luftvägssymtom (exempelvis hosta) ska patienten få ett munskydd av vårdande enhet innan avfärd från avdelning eller mottagning. 
  • Om patienten bedöms behöva litet stöd för att ta sig från taxin till hemmet, exempelvis uppför trappor, ska vårdande enhet skicka med ett munskydd och ett vanligt plastförkläde till taxichauffören. Chaufförerna har i övrigt fått information via Smittskyddsenheten om basala hygienrutiner. 
  • Om sjukresetaxi ska hämta en patient in till sjukhus kan vården vara behjälpliga med samma utrustning som ovan som de i så fall kan hämta på vägen. Vården kommer dock inte att förse taxichaufförerna med större mängder av material och inte heller med handsprit eller ytsprit annat än i mycket särskilda fall. Detta är taxibolagets ansvar att tillhandahålla enligt instruktion från Smittskyddsenheten.

(källa Anna-Karin Lidström, VO Infektion)