Uppdragsbeskrivning för representant i lokal SUF-grupp

Uppdragsbeskrivning för representant lokal SUF-grupp