Regional mötesplats

Tid

14 mars kl. 09.00-11.30

Plats

Digitalt via Teams.

Innehåll

Mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och kunskap för metodutveckling för er som ingår i någon av länets lokala SUF-grupper. En källa för kreativitet och påfyllning för fortsatt utveckling av arbetet när det gäller målgruppen för SUF.

Anmälan

Detta tillfälle är speciellt då SUF-grupps representanter är välkomna att bjuda in kollegor att delta, kostnadsfritt, i syfte att sprida kunskap om föräldraskap och kognitiva svårigheter inom berörda verksamheter.

Länk

Länk till digital Regional mötesplats

Frågor?

Hör av dig till Lydia Springer.

Avgift 

Ingen deltagaravgift. 

Program

Ladda ner program för utskrift.