Pappa Trots Allt 2022

Tid

Tisdagar kl. 13.30 -15.30 
Stödgruppen pågår under 7 veckor med start 1 mars 2022

Plats

Von Bahrs väg 3A Ling
Familjestödsgruppen/Trappans lokal

Kursledare

Eva Soto-Roback och Rode Nyman

Inbjudan

Ladda ner inbjudan till pappor

Information

Ladda ner mer information till yrkesverksamma