För kursdeltagare

På den här sidan kan du som studerar på, eller funderar på att söka till Wiks folkhögskola läsa om dina rättigheter och skyldigheter, vilka regler som gäller på skolans internat, hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi på skolan jobbar med coronaanpassningar. Du hittar även information om antagning, studiemedel, försäkring och samtalsstöd.

Studeranderättsliga standard

Den 18 februari 2021 fastställde kulturnämnden i Region Uppsala nya riktlinjer för Region Uppsala folkhögskolas studeranderättsliga standard. I Region Uppsala folkhögskolas studeranderättsliga standard beskrivs dina rättigheter och skyldigheter som studerande. Studerande är den som antagits till en särskild eller allmän kurs (15 dagar eller längre). Region Uppsala folkhögskolas studeranderättsliga standard är upprättad efter Folkhögskolornas studeranderättsliga råds checklista, som fastställer vad standarden ska innehålla. Du kan läsa dokumentet i sin helhet i länken längre ner på den här sidan.

Coronaanpassat arbetssätt

Coronaanpassat arbetssätt Region Uppsala folkhögskola kommer inför läsåret 2020–2021 följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att återgå till ordinarie undervisning. Det innebär att distansundervisningen upphör och att verksamheten bedrivs som vanligt i skolans lokaler, men med stor försiktighet för att förhindra smittspridning av luftvägsinfektioner som covid-19.

Läs hela Region Uppsala folkhögskolas studeranderättsliga standard här.

Länk till dokument om studeranderättslig standard