Så ställer vi om vården i Region Uppsala

Hälso- och sjukvården behöver anpassas efter nya behov och utmaningar med ett växande Uppsala län. Målbilden för effektiv och nära vård innebär en omställning av hälso- och sjukvården, en omställning som redan är påbörjad.

Detta är Effektiv och nära vård 2030

Nära vård 

Vi ska utveckla och stärka den nära vården, den vård som invånare och patienter behöver ofta. Vården ska flytta närmare patienterna, både geografiskt, tillgängligt och relationellt. 

Effektiv 

Alla resurser inom vården ska användas på bästa sätt. Vi ska koncentrera viss specialiserad vård för bättre kvalitet och säkerhet, medan den vård som behövs ofta ska vara mer tillgänglig. 

Förebyggande och hälsofrämjande 

Vi behöver gå mot en sammanhållen vård med god samverkan mellan sjukhusvård, primärvård och kommunal omsorg. Den nära vården är den självklara arenan för det förebyggande arbetet. 

Samskapande 

Relationen mellan invånarna och vården bygger på ett gemensamt förtroende, med beslutsfattande där patienten är en av två experter. Invånare, patienter och närståendes perspektiv tas med i utformningen av vården. 

Nationell satsning 

Samverkan mellan kommuner och regioner. 

Läs mer

Vill du veta mer och fördjupa dig ytterligare i vad omställningen innebär kan du läsa mer på vår samverkanswebb.

Emma Nicholls

Koordinator administration