Hälso- och sjukvård

Vi ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten för dig som bor här. Du ska känna tryggheten att vi har en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård med hög kvalitet, god tillgänglighet och gott bemötande. Vi ska skapa goda möjligheter för en hälsosam, trygg och hållbar livs- och arbetsmiljö. Våra resurser ska användas på bästa möjliga sätt som gör att du känner dig delaktig.

Bildikon på en checklista med penna

Regler och rättigheter i vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med den vård du har fått eller tycker att det har skett något felaktigt. Läs mer här.
Bildikon på ett rött hjärta med vit hand över

Patientsäkerhet i Region Uppsala

Region Uppsala har en nollvision när det gäller vårdskador. Läs mer om arbetet här.
Ikonbild på fyra pusselbitar

Vilka vårdformer finns i Region Uppsala?

Läs mer om vårdcentraler, sjukhus, tandvård och 1177 e-tjänster här.

Lista dig på vårdcentral, BVC eller barnmorskemottagning

Det är bra att välja vilken mottagning du vill gå till i dina vårdärenden. Det kallas för att lista sig på en mottagning. Du kan när som helst ändra ditt val.
Bildikon på sjukvårdspersonal och patient

Effektiv och nära vård 2030

För att kunna erbjuda den bästa vården till Uppsala läns invånare genomförs ett omställningsarbete inom hälso- och sjukvården som kallas Effektiv och nära vård 2030. Läs mer här.

För dig som samverkar med oss som vårdgivare.

Samverkanswebben