Så påverkas du av Vårdförbundets blockad

Den 25 april 2024 trädde Vårdförbundets blockad i kraft. Det kommer att få en omfattande påverkan på vården i länet. Samtidigt arbetar Region Uppsala för att påverkan ska bli så liten som möjligt för dig som är invånare och patient.

Om blockaden blir långvarig, kan sjukvårdens resurser behöva koncentreras till akuta operationer och behandlingar för att undvika fara för liv och hälsa. Det kan innebära att planerade besök och icke akuta operationer ställs in med kort framförhållning.

Fortsätt sök vård och kom på dina planerade besök

Du som har behov av vård ska fortsätta att kontakta vården som vanligt. Som patient ska du komma på dina planerade besök och operationer om ingen annan information ges. Vi kommer att kontakta dig om det blir någon ändring.  

För mer information

Du kan läsa mer om konfliktåtgärderna och hur det utvecklas på skr.se, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).