Tåg

Region Uppsala beställer, planerar och finansierar ett omfattande trafikutbud i samarbete med SL och Mälardalstrafik. Tågtrafiken sker genom länet på Ostkustbanan, Dalabanan och Mälarbanan. Vi är en del i utvecklingen av regionaltågstrafiken inom Uppsala län och Mälardalsregionen.

Mälartåg

Region Uppsala är tillsammans med fem andra regioner delägare i Mälardalstrafik som driver den regionala tågtrafiken i Mälardalen under produktnamnet Mälartåg.

Mälartågssträckorna inom Uppsala län är:

  • Uppsala–Tierp–Gävle
  • Uppsala–Sala
  • Uppsala–Stockholm

Linjen Uppsala–Tierp–Gävle stannar även i Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Örbyhus, Tobo, Mehedeby, Marma, Älvkarleby, Skutskär och Furuvik. Restiden Uppsala–Gävle är ungefär 70 minuter.

Linjen Uppsala–Sala stannar även i Morgongåva och Heby. Efter Sala fortsätter vissa avgångar mot Västerås, Eskilstuna och Norrköping. Restiden Uppsala–Sala är cirka 40-45 minuter.

Linjen Uppsala–Stockholm stannar också i Knivsta och Arlanda Central. Under rusningstid går vissa avgångar via Märsta istället för Arlanda. Efter Stockholm fortsätter de flesta tågen vidare mot Södertälje, Eskilstuna och Arboga. Restiden Uppsala–Stockholm är cirka 35-40 minuter.

Ombord på Mälartåg

Mälartåg på linjerna Uppsala–Gävle och Uppsala–Stockholm körs med dubbeldäckartåg med ställbara stolar och hög standard. Alla sittplatser har arbetsbord med tillgång till wifi, läslampor och eluttag.

Mälartåg på linjen Uppsala–Sala körs med regionaltåg. Sittplatserna har arbetsbord med tillgång till wifi, läslampor och eluttag. 

Samtliga Mälartåg har särskilda platser för personer med funktionsnedsättning, toaletter och är bemannade med tågvärdar. Cyklar kan medföras i mån av plats.

Hur fungerar det med biljetter?

UL-biljetter gäller på Mälartåg på sträckorna:

  • Uppsala–Gävle
  • Uppsala–Sala
  • Uppsala–Arlanda C/Märsta

Av- och påstigning på Arlanda C kräver även en särskild passagebiljett. Passagebiljetten ingår om du har en Movingobiljett med Arlanda som start- eller slutpunkt. I annat fall behöver du betala en extra avgift för passagebiljetten. Det kan du göra samtidigt som du köper biljetten.

UL-biljett gäller inte på SJ:s tåg.

SL:s pendeltåg

Region Uppsala har avtal med Region Stockholms pendeltågstrafik på sträckorna:

  • Stockholm City–Bålsta
  • Stockholm City–Arlanda Central–Knivsta–Uppsala

UL-biljett gäller på sträckan Uppsala–Arlanda C. För att resa söder om Arlanda C måste du också ha en SL-biljett. Av- och påstigning på Arlanda C kräver även en särskild passagebiljett.

Till och från Bålsta gäller SL-biljetter. UL-biljetter gäller ej.

SJ:s regionaltåg till Bålsta och Enköping

Den regionala tågtrafiken mellan Stockholm och Västerås med uppehåll i Bålsta och Enköping körs av SJ. SJ-biljett krävs. UL-biljetter är inte giltiga.

Kontakt

Daniel Jäderland

Biträdande avdelningschef samhällsutveckling