Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Region Uppsala går under en politisk nämnd, trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. Nämnden har en egen förvaltning som heter Trafik och samhälle. Under varumärket UL utför förvaltningen länets kollektivtrafik i samarbete med olika trafikföretag.

Kollektivtrafiken är viktig för hållbar regional utveckling. Därför beslutar regionfullmäktige över målen och de övergripande strategierna. De flesta övriga politiska beslut som rör kollektivtrafiken tar trafik- och samhällsutvecklingsnämnden hand om.

UL är vårt varumärke

Alla trafikföretag som uppfyller Transportstyrelsens krav har rätt att bedriva kollektivtrafik, om de är anmälda hos den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Övrig kollektivtrafik organiseras av Trafik och samhälle och bedrivs under varumärket UL. 

Trafik och samhälle ansvarar för trafikplanering, försäljning, kommunikation och kundtjänst. Själva trafiken utförs av trafikföretag på uppdrag av Trafik och samhälle. Den finansieras ungefär till hälften av biljettintäkter och resten är skattemedel. 

För dig som vill läsa om projekten med fyrspår, Uppsala C och spårväg.

Mer om samhällsplanering
Illustration av gul buss med passagerare.

Busstrafiken i Uppsala län

Läs mer om linjenäten i Uppsala län.
illustration på tåg och person som är ute och motionslöper

Tåg i Uppsala län

Läs mer om tågtrafiken i Uppsala län.
Illustration av busshållplats med väntande människor

Tillgänglighet i kollektivtrafiken

Läs mer om riktlinjerna för tillgänglighet i kollektivtrafiken.
Illustration av möte mellan personer av olika befattning

Utveckling av kollektivtrafiken

Läs mer om pågående projektområden och det regionala försörjningsprogrammet.

För dig som arbetar med dessa eller relaterade frågor.

Samverkanswebben

Relaterad information på externa webbplatser

Länets kollektivtrafik utförs av UL.