Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Region Uppsala går under en politisk nämnd, trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. Nämnden har en egen förvaltning som heter Trafik och samhälle. Under varumärket UL utför förvaltningen länets kollektivtrafik i samarbete med olika trafikföretag.

Förvaltningen Trafik och samhälle inom Region Uppsala har två grunduppdrag. Det ena är att vara regional kollektivtrafikmyndighet och det  andra är att vara länsplaneupprättare.

Det innebär att förvaltningen, på statens uppdrag, upprättar en investeringsplan för den regionala transportinfrastrukturen. Under varumärket UL utför förvaltningen också länets kollektivtrafik i samarbete med olika trafikföretag.

Kollektivtrafiken är viktig för hållbar regional utveckling. Därför beslutar regionfullmäktige över målen och de övergripande strategierna. De flesta övriga politiska beslut som rör kollektivtrafiken tar trafik- och samhällsutvecklingsnämnden hand om. 

UL är vårt varumärke

Alla trafikföretag som uppfyller Transportstyrelsens krav har rätt att bedriva kollektivtrafik, om de är anmälda hos den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Övrig kollektivtrafik organiseras av Trafik och samhälle och bedrivs under varumärket UL. 

Trafik och samhälle ansvarar för trafikplanering, försäljning, kommunikation och kundtjänst. Själva trafiken utförs av trafikföretag på uppdrag av Trafik och samhälle. Den finansieras ungefär till hälften av biljettintäkter och resten är skattemedel. 

Ta del av vår varumärkesmätning hösten 2023 (pdf)

Mellan den 18 september och 8 oktober intervjuades 1090 personer i åldrarna 14–80 år. Frågorna gällde UL och kollektivtrafiken i Uppsala län.

För dig som vill läsa om projekten med fyrspår, Uppsala C och spårväg.

Mer om samhällsplanering
Illustration av gul buss med passagerare.

Busstrafiken i Uppsala län

Läs mer om linjenäten i Uppsala län.
illustration på tåg och person som är ute och motionslöper

Tåg i Uppsala län

Läs mer om tågtrafiken i Uppsala län.
Illustration av möte mellan personer av olika befattning

Utveckling av kollektivtrafiken

Läs mer om pågående projektområden och det regionala försörjningsprogrammet.

Kollektivtrafikens miljöpåverkan

Som regional kollektivtrafikmyndighet har Trafik och samhälle ett ansvar. Att förvaltningen finns och att många använder sig av dess trafik bidrar till att miljön mår bättre.

Målet är att så många som möjligt ska resa med kollektivtrafiken och att den då bidrar positivt till den miljö- och klimatpåverkan som finns idag, med utsläpp, buller och trängsel. Men utsläppen från bussar innebär också en miljöbelastning. Det måste vi på Trafik och samhälle ta ansvar för och göra vårt bästa för att ändra på.

Kollektivtrafiken utförs med fossilfria bränslen

Ambitionen är att så mycket som möjligt av våra drivmedel ska vara lokalt producerade. Dels för att det ökar insynen i vilka råvaror som används för att tillverka drivmedlet men också för att det minskar transporterna och ger en stabilare leveranssäkerhet med minskat beroende av omvärlden.

Vi har under lång tid arbetat för en flexibel mix av olika typer av fossilfria bränslen. Den lokalt producerade biogasen är en viktig spelare, den tillverkas från förnybar råvara och produceras från avfall lokalt. Dessutom skapas arbetstillfällen i länet och teknikutvecklingen förs framåt.

Finns det andra alternativ än biogas?

Absolut. En annan inriktning är exempelvis en allt mer elektrifierad stadsbusstrafik.

Elbussarna i Uppsala laddas stadsbussdepån nattetid och i takt med att länets effektförsörjning byggs ut rullar även nya elbussar ut på våra gator. Elbussarna är helt utsläppsfria och dessutom betydligt tystare.

Som ett tredje alternativ finns fossilfrihet genom biodiesel. Biodiesel liknar fossil dieselolja men framställs av vegetabiliska oljor eller animaliska fetter.

Biodiesel har varit en viktig del i utfasningen av fossila bränslen och kommer så vara ytterligare en tid. Ambitionen är dock att minska denna användning så mycket som möjligt till förmån för biogas och el. Och självklart blickar vi även framåt och följer teknikutvecklingen. Kan tex vätgas vara något?

För dig som arbetar med dessa eller relaterade frågor.

Samverkanswebben

Relaterad information på externa webbplatser

Länets kollektivtrafik utförs av UL.