Ansök om regionalt bidrag till kulturprojekt

2021-07-15

Har du/ni ett kulturprojekt på gång i Uppsala län? Vill du/ni utveckla något nytt som kan bidra till länets kulturliv, samarbeta med aktörer i olika kommuner, eller kanske internationellt (i den mån det är möjligt utifrån pandemin)? Ansök om projektbidrag senast 20 augusti!

Regionalt bidrag till kulturprojekt kan sökas av juridiska personer som föreningar, stiftelser, företag eller andra organisationer, men inte enskilda personer. 

Det kan till exempel handla om samarbets- och utvecklingsprojekt av olika slag, turnéer i länet, större evenemang, eller annat som bidrar till ett rikt kulturliv i hela Uppsala län. 

Ansökan är nu öppen för årets andra fördelning av bidraget, och sista ansökningsdag är 20 augusti. Beslut beräknas fattas i slutet av september, så det ni planerar bör äga rum efter det.

Läs mer om bidraget och hur du gör för att ansöka!

Vi vill främja återstart och utveckling av kulturlivet i länet, och är nyfikna på era idéer!