Kultur

Vi jobbar för att du som länsinvånare ska möta ett rikt konstliv av hög kvalitet, få lust och möjlighet till att vara delaktig i kulturlivet och få en attraktiv livsmiljö. Det gör vi genom att samverka med och stödja länets kommuner, regionala kulturinstitutioner och det fria kulturlivet.

Kultur- och folkbildningsverksamheten inom Region Uppsala går under den politiskt tillsatta kulturnämnden. Nämnden är styrelse för förvaltningen Kultur och bildning som ansvarar för enheterna Kulturutveckling, Konstenheten, Region Uppsala folkhögskola och Wiks slott.

Kommande evenemang

Se hela evenemangskalendern här

Stolpe med skylt för naturreservat ute på en äng

Promenadkonferens

Promenadkonferens den 1 juni 2022 klockan 9.15–16.00 på Österbybruks herrgård.
Bild på Noomaratons logga

Noomaraton

Noomaraton är en filmtävling som genomförs i september. Anmäl dig till tävlingen senast 3 september.

Kulturnyheter

2022-05-23
Ellinor Ljungkvist verksam i Örebro län erhåller Region Uppsalas residens inom danskonstområdet. Ellinor bedriver en dansverksamhet som heter Gala Dance Bergslagen.
2022-05-05
Med anledning av kriget i Ukraina och flyktingströmmen till Sverige har Region Uppsala folkhögskola ansökt och beviljats bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för att snabbt få fram nya tolkar i ukrainska.
2022-05-03
Söker du ett nytt och utvecklande sammanhang för ditt författarskap? Har du fastnat i ett dilemma? Har du idéer du behöver utveckla? Ansök då om en plats i mentorskapsprogrammet för författare i Uppsala län.

Upptäck vad Kultur- och folkbildningsverksamheten inom Region Uppsala gör

Regional kulturplan

Kulturplanen är det viktigaste strategiska styrdokumentet för de mål, satsningar och prioriteringar som Region Uppsala gör under ett verksamhetsår. 

Kulturpolitiska mål

Målen och utvecklingsområdena som Region Uppsala beslutat om i den regionala kulturplanen för perioden 2019-2022.

Projekt, satsningar och samarbeten

Våra större projekt och samarbeten inom kultur.

Konsten i Region Uppsala

Se vilken konst som finns runtom i länet och hur den köps in.

Kurser och fortbildning

Vi stödjer verksamma kulturskapare med kompetensutveckling och vidareutbildning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Se vad som är på gång inom det kulturpolitiska området. Nyhetsbrevet ges ut cirka fyra gånger per år.

Kontakt

Telefon: 018-611 00 00 (växel)

E-post: kultur@regionuppsala.se

Post: Kultur och bildning, 751 85 Uppsala

Besök: Storgatan 27, Uppsala

Tillgänglighet

Huset är byggt 2016 enligt gällande regelverk för tillgänglighet. Besökare tas emot i receptionen.