Kultur

Vi jobbar för att du som länsinvånare ska möta ett rikt konstliv av hög kvalitet, få lust och möjlighet till att vara delaktig i kulturlivet och få en attraktiv livsmiljö. Det gör vi genom att samverka med och stödja länets kommuner, regionala kulturinstitutioner och det fria kulturlivet.

Kulturnyheter

2024-06-19
Som mottagare av produktionsresidenset för offentlig föreställning i Knivsta, Centrum för idrott och kultur (Cik) 2024 tilldelas koreografen Daniella Eriksson.
2024-06-05
Region Uppsala har beslutat att utse Isabel Cruz Liljegren till mottagare av årets teaterresidens.
2024-05-23
Ensemblerna Ung Kult-Ur och Ung Teater Östervåla är två av de åtta utvalda grupperna till den nationella Länk-festivalen som hålls i Hallunda, Stockholm 24–26 maj.

Upptäck Kultur- och folkbildningsverksamheten inom Region Uppsala

Projekt, satsningar och samarbeten

Våra större projekt och samarbeten inom kultur.

Konsten i Region Uppsala

Se vilken konst som finns runtom i länet och hur den köps in.

Kurser och fortbildning

Vi stödjer verksamma kulturskapare med kompetensutveckling och vidareutbildning.

Regional kulturplan

Kulturplanen är det viktigaste strategiska styrdokumentet för de mål, satsningar och prioriteringar som Region Uppsala gör under ett verksamhetsår. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Se vad som är på gång inom det kulturpolitiska området. Nyhetsbrevet ges ut cirka fyra gånger per år.

Fler webbplatser som hör ihop med förvaltningen Kultur och bildning

Wiks slott och Region Uppsala folkhögskola har båda varsin webbplats.

Kontakt

Telefon: 018-611 00 00 (växel)

E-post: kultur@regionuppsala.se

Post: Kultur och bildning, 751 85 Uppsala

Besök: Storgatan 27, Uppsala

Tillgänglighet

Huset är byggt 2016 enligt gällande regelverk för tillgänglighet. Besökare tas emot i receptionen.