Ansök om Region Uppsalas kulturstipendier senast 1 oktober

2021-09-01

Region Uppsala delar varje år ut ett antal kulturstipendier, samt ett större stipendium kallat konstnärligt utvecklingsstöd, till professionella kulturskapare inom olika konstområden i Uppsala län. Nu startar ansökningsperioden inför år 2022!

Syftet med kulturstipendierna är att stötta och uppmärksamma välförtjänta kulturskapare i länet, och ge möjlighet till exempelvis koncentrerad arbetstid och konstnärlig utveckling.

Stipendierna är skattefria och delas ut en gång per år. I år delades kulturstipendier och hedersstipendium om totalt 330 000 kr ut till nio personer, och en mottagare tilldelades det större stipendiet konstnärligt utvecklingsstöd om 100 000 kr per år i två år.

Sista ansökningsdag för kulturstipendierna är 1 oktober, och beslut om stipendiater fattas vanligtvis i februari.

Läs mer om kulturstipendierna, tidigare mottagare, och hur du gör för att ansöka!