Antagna till mentorskapsprogram inom teaterområdet

2022-11-17

Region Uppsalas mentorskapsprogram för professionellt verksamma inom teaterområdet utlystes för första gången i höst. Nu har mentorer och adepter till två mentorskapsprogram inom teaterområdet antagits.

Mentorskapsprogrammet syftar till att främja konstnärliga utbyten för att utveckla och tillvarata praktiker, kunskaper och metoder hos yrkespersoner inom teaterområdet samt ge möjligheter till fördjupande reflektion för både mentorer och adepter.

Det ena programmet har inriktningen skriven dramatik och det andra en inriktning mot metod inom dramapedagogik. Inriktningarna på programmen har bestämts utifrån vilken konstnärlig idé, projekt eller metod som adepten och mentorn har ansökt om att fokusera på.

Inriktning skriven dramatik

Oscar Ohlson och John Fiske

Oscar Ohlson har valts ut som adept. Han är utbildad musikalartist vid musikalakademien i Umeå och har verkat i Uppsala sedan 2013. Oscar har exempelvis arbetat i ett flertal av de lokala fria teatergrupperna i Uppsala såsom Bananteatern, Teater Aros och Teatergruppen Tio Fötter. Parallellt med frilanslivet arbetar Oscar Ohlson för föreningen Fredens Hus.

John Fiske har valts ut som mentor för Oscar. Syftet är att handleda under adeptens skrivprocess av en ny pjäs, samt bidra till adeptens utveckling som dramatiker.

John Fiske har varit verksam både i Storbritannien och Sverige. Han är bosatt i Uppsala sedan 1981 och har huvudsakligen varit verksam inom de fria teatergrupperna Kesselofski & Fiske och Teatergruppen Tio Fötter. John har skrivit och medverkat i  ett 20-tal pjäser på engelska med Kesselofski & Fiske och har skrivit och regisserat lika många barnpjäser på svenska. Hans pjäser har satts upp i bl.a. Bratislava, Tampere, Tromsö och Zagreb samt på Uppsala Stadsteater.

Inriktning metod inom dramapedagogik

Linda Petterson och Elin Hilläng

Linda Pettersson har valts ut som mentor till adepten Elin Hilläng. Under programperioden ämnar mentorn förmedla en dramapedagogisk metod (dvs. Sprakmetoden) till adepten.

Elin Hilläng har främst varit verksam som skådespelare och teaterpedagog, producent, regissör och manusförfattare. Hon är även en av grundarna av den ideella föreningen Teater Elin. Under mentorskapsprogrammet kommer hon vidareutveckla sin dramapedagogiska kompetens genom att tillägna sig arbetssätt inom Sprakmetoden, reflektera kring yrkesrollen som dramapedagog samt att få auskultera och ansvara för att genomföra praktiska övningar i dramagrupper i enlighet med denna metod.

Linda Pettersson har jobbat som dramapedagog sedan 2008 och med Sprakmetoden sedan 2015 främst på Sprakateatern. Sprakmetoden är utvecklad av Anna-Maria Wiklund Matala och Janya Cambronero Severin och den går ut på att använda dramapedagogik och teater för att främja språkutveckling hos t.ex. deltagare på SFI (svenska för invandrare).

Kommande utlysning av mentorskapsprogram inom teaterområdet 

Under hösten 2023 utlyses nästa antagning till mentorskapsprogram inom teaterområdet. Dessa program kommer att hållas under våren 2024. 

Läs mer om kommande utlysning.

Kontakt

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater