Årets deltagare i mentorskapsprogrammet inom film

2020-09-14

Nu är årets adepter till Region Uppsalas mentorskapsprogram inom filmområdet 2020 uttagna. Valet föll på Franco Veloz som får Jesper Klevenås som mentor, och Mohammed Al-Majdalawi som får dokumentärfilmaren Ewa Cederstam som mentor.

Mohammed Al-Majdalawi och Franco Veloz

Ovan ser vi från vänster Mohammed Al-Majdalawi och Franco Veloz

Franco Veloz, född 1985, är en filmskapare och animatör från Argentina, med en master i film och media från Stockholms dramatiska högskola. Filmprojektet han vill utveckla heter ”Leksaken” och är en hybrid mellan live action och animation, som gränsar till det experimentella med dragning åt skräckgenren.

Mohammed Al-Majdalawi, född 1988, är en dokumentärfilmare från Gazaremsan i Palestina med en master i dokumentärfilm från Stockholms dramatiska högskola. Filmprojektet han vill utveckla heter ”Out of Place” och bygger på inspelat material från ett flyktingläger i Palestina.

Region Uppsala utlyste i somras ett mentorskapsprogram inom filmområdet för genomförande under hösten 2020. Programmet riktar sig till professionella utövare inom filmområdet som är boende och verksamma i Uppsala län. Programmet ger två personer möjlighet till utveckling av en filmidé genom stöd från en mentor antingen inom dokumentärfilm eller fiktion. Mentorerna, Jesper Klevenås och Ewa Cederstam, är erfarna filmare/fotografer/regissörer/producenter med stor kunskap och erfarenhet i filmområdets olika villkor.

Kontakt

Louise Bown

Verksamhetsutvecklare film

Hitta på sidan