Årets mottagare av Region Uppsalas dansresidens är utsedda

2021-05-24

För att stötta danskonsten i dessa för fria kulturutövare så besvärliga tider delar Region Uppsala också i år ut två dansresidens istället för ett. Årets dansresidens tilldelas Ida Kjällquist, Helena Pernow och Emilia Wärff samt Anika Edström Kawaji och Robin Haghi.

Vardagens-Anatomi-3-800px.jpg
Bild från föreställningen Vardagens anatomi av Ida Kjällquist, Helena Pernow och Emilia Wärff.

Region Uppsala delar årligen ut ett dansresidens där en koreograf kan arbeta processinriktat under två veckor tillsammans med inbjudna gäster. Mottagarna får ett stipendium om 15 000 kr samt fritt boende och tillgång till studio under två veckor. I år blir det alltså två dansresidens vilka äger rum veckorna 24 och 25, det ena på Eric Sahlström Institutet i Tobo och det andra i Karlholmsbruk, båda orterna belägna i Tierps kommun. Danskonstnärer från hela Sverige var välkomna att söka och beslut om mottagare togs i samråd med sakkunniga inom samtida scenkonst.

Ida Kjällquist, Helena Pernow och Emilia Wärff tilldelas sitt residens för att skapa föreställningen Vardagens anatomi, ett tvärdisciplinärt scenkonstverk som undersöker olika perspektiv på rörelse, funktion och objekt. De skriver i sin ansökan följande:

-   Ett exempel på objekt som vi intresserar oss för är rullstolen; något som skapar både motstånd och medgörlighet för rörelse. Med scenografi och koreografi vill vi undersöka hur kroppar relaterar till sin omgivande miljö, inte reproducera invanda idéer om hur det vanligtvis framförs eller ser ut. I det laborativa mötet och fria angreppssättet hoppas vi att resultatet genererar nya idéer, diskussioner och tankesätt kring rörelse.

Projektet ingår i mentorskapsprogrammet Diverse Nordic Voices med syfte att stärka dansares och koreografers konstnärskap samt att starta ett nordiskt nätverk för diversitet. Ida, Helena och Emilia ska tillbringa sitt residens på Eric Sahlström Institutet i Tobo och de kommer gärna tillbaka till Uppsala län för att spela föreställningen när den är klar.

Det andra residenset är förlagt till Karlholmsbruk där dansarna och koreograferna Anika Edström Kawaji och Robin Haghi kommer att fortsätta med sin research för verket Things That Can Survive In Space som utforskar frågor som berör ”annanhet” och ”egenhet”. Temat hämtar inspiration och perspektiv från NASAs uppdrag “Voyager” och deras försök till kosmisk flaskpost. Things that Can Survive In Space är en meditation kring det som sker i mötet med det okända.

Anika Edström Kawaji och Robin Haghi har varit verksamma som danskonstnärer sedan deras studier på P.A.R.T.S. (Bryssel, 2013-2016). De har tillsammans främst arbetat som dansare i kompaniet Rosas/Anne Teresa de Keersmaeker och har individuellt samarbetat med koreografer och konstnärer såsom Salva Sanchis, Louis Nam Le Van Ho, Fieldworks med flera.

Things-That-Can-Survive-In-Space-800px.jpg
Things That Can Survive In Space.

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans