Åtta projekt i Uppsala län får regionalt projektbidrag inom kultur

2023-04-20

Kultur och bildning har fattat beslut om årets första fördelning av regionalt projektbidrag inom kultur, enligt riktlinjer fastslagna av Region Uppsalas kulturnämnd. Åtta projekt som bidrar till utvecklingen av kulturlivet i Uppsala län beviljas bidrag om totalt 402 000 kronor.

Till ansökningstillfället i början av mars inkom 22 ansökningar. I fördelningen har projekt som bedöms bidra till att uppnå målen och prioriteringarna i den regionala kulturplanen, och som har beviljad eller planerad medfinansiering från fler håll, prioriterats. Möjligheten till stöd genom andra stödformer istället, har också vägts in. Bidrag beviljas till projekt inom dans, musik, konst och till projekt som är konstartsövergripande, och projekten är spridda till minst tre kommuner i länet.

Projekt som beviljas bidrag

Anna Pehrsson enskild firma tilldelas 70 000 kr i bidrag till projektet Danser för bruket, en guidad vandring med platsspecifik nutida dans i bruksmiljö som syftar till att sprida och tillgängliggöra dans som konstform i Uppsala län. Internationellt verksamma koreografer samt en regionalt verksam koreograf och dansare skapar dansupplevelser utomhus specifikt för Strömsbergs bruk. Projektet medfinansieras av Kulturrådet och samarbetspartners är Tierps kommun och Strömsbergs bruk, där projektet äger rum 22-23 juli i år.

FMR Produktion tilldelas 70 000 kr i bidrag till projektet The House That Never, en iscensatt promenad mellan Uppsala konstmuseum och Uppsala Konsert & Kongress, som knyter samman dessa noder under den nystartade festivalen Otherworldly, och låter publiken ta del av verkliga och imaginära händelser längs vägen med hjälp av AR-teknologi. Projektet medfinansieras genom Otherworldly-festivalen och äger rum 20-22 oktober i år.

Mema Dans tilldelas 70 000 kr i bidrag för projektet VILJAN, produktion av en dansföreställning för målgruppen 3-5 år på temat viljor och revolter i stort som smått, en finstämd och stilistisk föreställning om vårt allra ostiligaste och ostämda. Samarbete planeras med Knivsta kommun kring repetitionsperiod, samarbete söks även på fler håll. Projektet medfinansieras av Uppsala kommun och eventuellt fler parter, och premiär planeras till oktober i år.

Kulturföreningen Öregrunds Musikfestival tilldelas 50 000 kr i bidrag för projektet I Roslagens famn - Öregrunds Musikfestival som planeras till 28-30 juli i år. Festivalen utgår från Evert Taube som tema och presenterar världsartister som Christian Lindberg och Roland Pöntinen. Festivalen medfinansieras av Östhammars kommun och ev. fler parter.

Leufstabruks Kammarsolister tilldelas 50 000 kr i bidrag för projektet Maierfestivalen: Amanda Maier-Röntgens banbrytande konstnärsliv, en tredagars kammarmusikfestival med syfte att fira och lyfta fram främst denna under lång tid bortglömda tonsättare, men även andra svenska tonsättare från förr och nu. Festivalen medfinansieras av flera parter och äger rum i Lövstabruk 7-9 juli i år.

Olov Johansson musik tilldelas 37 000 kr i bidrag för projektet Väsen på cykel 2023, en cykelturné med den välkända folkmusikduon Väsen till flera orter i Uppsala län. Planen är åtta konserter runt om i länet under sommaren 2023 och samarbete söks med lokala arrangörer. Projektet är medfinansierat av Kulturrådet genom verksamhetsbidrag.

Kollektivet Disa genom Teater Aros tilldelas 30 000 kr i bidrag för projektet Watch Me Bake!, ett event där fem olika unga intressanta konstnärer inom dans, cirkus, teater och performance bjuds in till att visa delar av verk eller work in process och där samtal och diskussion uppmuntras. Syftet är att skapa en scen och öppen mötesplats med fokus på rörelsebaserad scenkonst. Eventet äger rum på Sprakateatern i Uppsala och planeras till hösten 2023.

Konstkraft tilldelas 25 000 kr i bidrag för projektet Land-art i Österbybruk, där planen är att under sommaren 2023 skapa konstnärliga installationer av, med och i naturen runt omkring Österbybruks herrgård. Syftet är att erbjuda natur- och konstupplevelser i kombination med kulturarv, och samarbete sker med Stiftelsen Österbybruks herrgård och föreningen Natur och Kultur i Österbybruk. Yrkesverksamma konstnärer från Österbybruk och inbjudna gästkonstnärer deltar. Projektet medfinansieras av Östhammars kommun.