Åtta projekt i Uppsala län får regionalt projektbidrag inom kultur

2024-04-12

Region Uppsala har fattat beslut om årets första fördelning av regionalt projektbidrag inom kultur, enligt riktlinjer fastslagna av Region Uppsalas kulturnämnd. Åtta projekt som bidrar till utvecklingen av kulturlivet i Uppsala län beviljas bidrag om totalt 524 000 kronor.

35 ansökningar inkom inför denna fördelning av projektbidrag, och utifrån tillgängliga medel har en prioritering fått göras. I bedömningen har projekt som bidrar till att uppfylla målen i den regionala kulturplanen och som har medfinansiering från fler parter, prioriterats. Projekten som beviljas medel når sex av länets kommuner med inriktning på olika målgrupper. Det rör sig om projekt inom scenkonst, bildkonst och musik.

Projekt som beviljats bidrag

Föreningen Turning Tables Sweden

Föreningen Turning Tables Sweden beviljas 150 000 kronor till projektet Turning Tables Håbo -> Enköping. Turing Tables verksamhet startade 2009 i Libanon och har sedan dess spridit sig till flera länder runt om i världen och finns i Sverige på flera orter. Genom musik, film och foto ges unga boende i socioekonomiskt utsatta områden ett sammanhang och en möjlighet att utvecklas. Inom ramen för detta projekt vill Turning Tables Sweden vidga sin verksamhet i Håbo till att även innefatta Enköpings kommun. Genom att placera en mobil studio för kreativa kulturlaborationer mitt i bostadsområdet skapas en tillgänglig plats för unga att möta och samarbeta med professionella kulturskapare. Projektet äger rum under sommaren 2024 och förväntas engagera ett femtiotal unga i att skapa film, musik och foto.

Föreningen Mon no Kai och SU-EN Butoh Company

Föreningen Mon no Kai och SU-EN Butoh Company tilldelas 75 000 kronor för projektet Dåtid/Nutid/All-tid – konstaktioner i Edvalla, Hållnäshalvön. Ett gränsöverskridande konstprojekt där sju samtida konstnärer från olika genrer ger gamla föremål nytt liv och ny mening. Genom att arbeta med föremål ifrån Hållnäs bygdegård väcks frågor om vårt gemensamma kulturarv. Hur vi kan levandegöra vårt kulturarv på ett samtida och globalt relevant sätt? Hur kan kulturarv och samtidskonst mötas, förenas och berika varandra? Projektet genomförs under sommaren 2024 med ett publikt evenemang under augusti.

Anna Haglund

Anna Haglund enskild firma beviljas 75 000 kronor för projektet Gemenskaper, som hon genomför tillsammans med dokumentärfilmaren Ellen Fiske. Gemenskaper är ett projekt i gränslandet mellan dokumentärfilm och scenkonst som utforskar gemenskaper i vårt län, såsom Sirius hejarklack innan en match, BVC-träffar i Stenhagen eller garagehäng med EPA-tjejer i Gimo. Efter ett dokumentärt insamlingsarbete återges inblickar från dessa slutna gemenskaper genom skådespelare i ett scenkonstverk inom genren verbatim theathre. Inledningsvis kommer föreställningen att spelas i Uppsala och Östhammar med premiär våren 2025, med sikte på att kunna sprida den till fler platser.

Föreningen Uppsala Konstnärsklubb

Föreningen Uppsala Konstnärsklubb beviljas 75 000 kronor för projektet Under attack. En grupp om fyra konstnärer; Anette Wixner, Eva Högberg, Anna-Karin Svensson och Elin Forsell ska i detta projekt arbeta fram en utställning som kretsar kring vår tids svåra utmaningar som beskrivs som en miljömässig, psykologisk, politisk och ekonomisk attack. Utställningen visar en konstnärlig bearbetning av detta som konstnärerna vill komma i samspråk med besökarna om. Utställningen är tänkt att visas i Uppsala, Enköping och Knivsta under sommaren 2024.

Föreningen Öregrund Musikfestival

Föreningen Öregrund Musikfestival beviljas 50 000 kr för projektet Viva La Diva, en musikfestival inom klassisk musik i Öregrund juli 2024. Temat är kvinnan och myten i musiken med inspiration av starka feminina avtryck i musikens värld, bilder och motbilder. Festivalen utforskar och omfamnar begreppet diva i tid och rum; den riktigt färgsprakande divan, antidivan, den fallna divan, den sorgliga divan, och vår allas egna lilla diva inom oss. Ett tiotal programpunkter presentas för denna festival där en föreställning ”Sjörövar-Fanny på nya äventyr” riktar sig till barnfamiljer. Huvudartist för festivalen är mezzosopranen Anne Sofie von Otter.

Studio Sofie Stenberg AB

Studio Sofie Stenberg AB beviljas 40 000 kronor för projektet I mig bor känslan, en utställning med målgrupp barn 0–12 år och deras familjer. Hösten 2024 kommer den att finnas i Östhammar och Tierp och våren 2025 turnerar den vidare till Uppsala. Utställningen vill väcka nyfikenhet, undersöker liv, sinnen och känslor och vill inspirera till skapande med känslorna som verktyg eller utgångspunkt. Utställningen kommer att vara tillgänglig att utforska genom att ta på, krypa över, pröva eller spegla sig i och i samband med utställningen i Uppsala kommer det även att arrangeras några skaparworkshops.

Föreningen Konstkraft

Föreningen Konstkraft beviljas 30 000 kronor för projektet Land art i Österbybruk. Land art är temporär eller förgänglig platsspecifik konst, både verk som gjorts av material man finner på platsen (jordkonst) och verk som monterats på plats. Konstformen kan utmana synen på vad konst är och hur man som konstnär kan arbeta på ett sätt som tär mindre på våra gemensamma resurser i samklangmed naturen och platsen. Denna utställning kommer att vara i de omgivande miljöerna kring Österbybruks herrgård. Deltagande i projektet kommer att vara medlemmar i Konstkraft och inbjudna professionellt verksamma gästkonstnärer och utställningen kommer att finnas att besöka under sommaren 2024.

Föreningen Tornet Productions

Föreningen Tornet Productions beviljas 29 000 kronor för projektet Besöka svårt sjuka barn. I samarbete med Ronald McDonald hus där familjer med svårt sjuka barn kan bo under sjukhusbehandling, genomförs under 2024 ett antal föreställningar. Föreställningarna äger rum på Ronald McDonald hus där det finns plats för 31 familjer i syfte att erbjuda barn, syskon och föräldrar en kulturupplevelse som kan skapa ett andrum i sjukdomstillvaron.

Kontakt

Sara Krondahl

Handläggare