Beslut om residenstagare inom danskonstområdet 2022

2022-05-23

Ellinor Ljungkvist verksam i Örebro län erhåller Region Uppsalas residens inom danskonstområdet. Ellinor bedriver en dansverksamhet som heter Gala Dance Bergslagen.

Hennes idé med residenset är att jobba med ett dansverk som heter The Dark Knife, med den kvinnliga vampyren som utgångspunkt. Hon vill undersöka frågor om lockelsen till det mörka och läskiga, vilka rörelsekvaliteter och narrativ skräck kan framkalla och om skräck i dans berör på andra sätt än inom film och litteratur där vampyren är ett vanligt tema.

Om Ellinor

Ellinor Ljungkvist jobbar som koreograf och dansare efter sina utbildningar på Salzburg Experimental Academy of Dance, Inter-University center for dance Berlin och Master i koreografi på Stockholms danshögskola. Hon koreograferar verk som är finurliga, feminina och fyllda av dynamiska rörelser. Verken vänder sig till både unga och vuxna, och vill inspirera till att lära om modern danshistoria och koreografi.

Om residenset

Residenset sträcker sig över två veckor 1-15 juni, och ger en professionell koreograf möjlighet att arbeta processinriktat tillsammans med inbjudna medsökande. Danskonstnärer från hela Sverige har varit välkomna att söka.

I residenset ingår boende på Eric Sahlström Institutet  för max 3 personer, dansstudio samt ett stipendium på 15 000 kr för en tvåveckorsperiod. I residenset ingår också att mottagaren träffar regionens danssommarjobbare vid ett tillfälle samt att ett publikt samtal under hösten planeras i samråd med danskonsulenten.

Foto: Anna Ljungkvist

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans

Hitta på sidan