Beslut om produktionsresidens för barn- och unga hösten 2024

2024-05-22

Mottagare för 2024 års produktionsresidens inom dans för barn- och unga tilldelas koreografen Mireia Pinol.

Under residenset, som pågår mellan den 23 september och 6 oktober 2024, kommer Mireia Pinol att slutföra dansföreställningen "Invis". Föreställningen riktar sig till en ung publik (6-10 år) och ingår i ett projekt som riktar sig till döva, hörselskadade och hörande målgrupper. I projektet undersöker Mireia hur man kan arbeta mellan olika gemenskaper genom dansen som verktyg för kroppsuttryck och kommunikation.

”Vi kommer att undersöka broar för kommunikation och hur vi kan arbeta mellan våra olika gemenskaper utan uteslutning, inkluderande och kreativt med dansen som verktyg för kroppsuttryck och kommunikation. Vid tidpunkten för residenset kommer vi att vara i slutfasen av arbetet och den konstnärliga processen. Att kunna visa upp ett pågående arbete för skolor innan vårt premiärdatum den 22 oktober kommer att vara idealiskt. Det ska bli väldigt roligt att samarbeta med en plats som också är intresserad av att utveckla och öka intresset för dans som dansform och stärka vårt fält, uttrycker Mireia. Vi vill också diskutera en workshop för barnen, och se om vi kan blanda hörsel, hörselskadade och döva barn” menar Mireia Pinol.

Till ansökningstillfället inkom 23 ansökningar. Beslutet har tagits fram i samråd med sakkunniga inom det samtida scenkonstområdet.

Residenset är beläget i Knivsta Centrum för idrott och kultur.

Läs mer om Region Uppsalas produktionsresidens inom dans.

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans

Hitta på sidan