Koreografi i utställning på konstmuseum

2021-09-28

Sedan ett flertal år samarbetar dansverksamheten vid Kulturutveckling med Uppsala Konstmuseum inom projektet ”Dans på annorlunda spelplatser”. Nu är det dags för utställningen Prints and Ceramics - ett koreografiskt utforskande av museilogistik, där koreografen Marie Fahlin deltar.

Dans på annorlunda spelplatser handlar om att visa danskonst på platser där man som publik inte förväntar sig att se dans och att dansen kan ta plats i andra sammanhang. Därför samarbetar Region Uppsala med Uppsala konstmuseum i höst med koreografen Marie Fahlin och utställningen Prints & Ceramics - Ett koreografiskt utforskande av museilogistik.

Om utställningen

I utställningen lyfter konstmuseet fram grafiska blad, textila tryck och Upsala-Ekeby keramik som inte mött dagsljus på länge. 

Förutom fokus på samlingarna utforskar koreografen Marie Fahlin, tillsammans med personalen, museiarbetarens återkommande gester för att skapa en koreografi som uppstår med återkommande intervall under utställningsperioden. Det handlar om en ökad sensibilitet kring det visuella och taktila mötet och ett intresse för tingens inneboende kvalitéer. Fahlin har utifrån sitt koreografiska språk renodlat och lyft fram specifika rörelser.

Varje dag under museets öppettider är det en performance som är cirka åtta minuter lång, klockan 12.00, 14.00 och 16.00.

I samarbetet mellan Region Uppsalas dansverksamhet och Uppsala konstmuseum ingår också en performance med professionella dansare 14 november. 

Om Marie Fahlin

Marie Fahlin är utbildad koreograf vid School for New Dance Development, Amsterdam. I sitt eget arbete och i samarbete med andra konstnärer arbetar hon med koreografiska överflyttningar mellan olika material och medium. 2021 disputerade Fahlin med avhandlingen Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice vid Stockholms konstnärliga högskola och är numera fil. Dr i koreografi. Fahlin arbetar också som dansare i Weld Company och har drivit och medverkat i ett flertal konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Om utställningen Prints and ceramics på Uppsala konstmuseum.

Läs mer här!

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans