Digital infoträff om stödmöjligheter för föreningar i Uppsala län

2022-09-02

Är du aktiv i en förening eller annan civilsamhällesorganisation i Uppsala län? Boka in tisdag 20 september kl. 18-20.

Region Uppsala bjuder då in till en digital informationsträff via Teams, där Postkodstiftelsen och Arvsfonden berättar om möjligheterna att söka olika slags stöd hos dem. Det kommer att ges utrymme för frågor och dialog.

Hos Postkodstiftelsen kan ideella föreningar eller stiftelser söka stöd för både större och längre projekt inom olika områden, och till mindre lokala projekt genom den nya satsningen Grannskapsinitiativet. Allmänna arvsfonden finansierar samhällsutvecklande projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Region Uppsala vill ta tillvara och främja civilsamhällets kraft och engagemang, och har flera olika stöd till och dialoger med föreningslivet i Uppsala län. Vi vill också tipsa om stödmöjligheter på nationell nivå.

Varmt välkommen att delta, tag chansen att ställa frågor!

Anmäl dig via formuläret senast den 18 september.

Kontakt