Extra tilldelning till kulturverksamheter på 4,5 miljoner kronor

2020-09-08

Genom ett ordförandebeslut fördelade idag kulturnämndens ordförande Cecilia Linder (M) drygt 4,5 miljoner kronor extra till kulturverksamheter i Uppsala län som har drabbats negativt av coronapandemin. Uppsala stadsteater får drygt 2 miljoner kronor, Musik i Uppland 2 miljoner kronor och Upplandsmuseet 454 000 kronor.

- Det känns bra att vi äntligen fått medel från staten så att vi kan ge en extra tilldelning av medel till några av de hårt drabbade institutionerna i Uppsala län. Det är viktigt att kunna stötta så att infrastrukturen kring kulturen kan överleva denna kris, säger Cecilia Linder (M) ordförande i kulturnämnden.

Bakgrunden är att Kulturrådet har fördelat extra bidrag till regional kulturverksamhet för att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Totalt fördelar Kulturrådet 150 miljoner kronor extra, av dessa pengar får Region Uppsala 4 539 000 kronor. Totalt sett får då Region Uppsala drygt 46,5 miljoner kronor från Kulturrådet för år 2020.

De verksamheter i Uppsala län som har bedömts vara aktuella är de med publik verksamhet, som har drabbats hårt av regeringens restriktioner där högst 50 personer har fått delta vid evenemang. Vid fördelningen har Region Uppsala tittat på behoven och konstaterat att störst skada har den professionella scenkonsten och länsmuseiverksamheten lidit. Och av dessa har teatern och konserthuset det sämsta läget: de har varit stängda, abonnemang har fått återbetalas och intäkter har uteblivit – samtidigt som en stor del av kostnaderna har kvarstått. De har dessutom en stor betydelse som arbetsgivare för branschen och för att upprätthålla den kulturella infrastrukturen. Upplandsmuseet har vanligtvis gratis entré, och har därför inte lidit samma skada.

Region Uppsala har också tittat på hur medel procentuellt brukar fördelas, efter detta har de extra pengarna från Kulturrådet fördelats så att Uppsala stadsteater nu får 2 085 000 kronor, Musik i Uppland 2 000 000 kronor och Upplandsmuseet 454 000 kronor.

Kontakt

Cecilia Linder (M)

Ordförande kulturnämnden

E-post: 070–261 48 44

Hitta på sidan