Fem projekt i Uppsala län får regionalt projektbidrag inom kultur

2023-11-16

Region Uppsala har fattat beslut om årets andra och sista fördelning av regionalt projektbidrag inom kultur, enligt riktlinjer fastslagna av Region Uppsalas kulturnämnd. Fem projekt som bidrar till utvecklingen av kulturlivet i Uppsala län beviljas bidrag om totalt 438 000 kronor.

36 ansökningar inkom inför denna fördelning av projektbidrag, och utifrån tillgängliga medel har en prioritering fått göras. Projekt som bedöms bidra till att uppfylla målen i den regionala kulturplanen, och som har beviljad eller planerad medfinansiering från fler håll, har beviljats bidrag. Det rör sig om projekt inom scenkonst, bildkonst och dans, med en spridning till minst sex av länets kommuner.

Projekt som beviljats bidrag

Föreningen Kompani ad hoc genom Dennis Sandin Ab tilldelas 150 000 kronor i bidrag till projektet Ragnarök nu, en galaliknande scenkonstuppsättning på temat undergång och myten Ragnarök, som samtidigt gestaltar samtiden. Projektet förenar sångare, skådespelare, körer, dansare och musiker i en stor ensemble med både väl etablerade och nya talanger. Föreställningen väntas ha premiär i maj 2024 i Rikssalen, Uppsala slott och möjligheter att sedan turnera med föreställningen i Uppsala län, undersöks.

Föreningen Uppsala konstnärsklubb tilldelas 100 000 kronor i bidrag till projektet Ritverkstan – Att teckna sig in i tid och rum. Projektet avser en ambulerande ritverkstad som ska besöka minst tre av länets kommuner. I Ritverkstan får besökarna möta och samtala med regionala konstnärer, testa på att teckna och delta i program med bland annat workshops. Teckning beskrivs vara ett mångtusenårigt kulturarv och Ritverkstan vill tillgängliggöra teckning för alla och bjuda in till att gemensamt skapa.

Anna Persson Enskild firma tilldelas 80 000 kronor i bidrag till projektet Danser för bruket, en platsspecifik danshändelse i installationsformat i samarbete med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. Projektet sammanför bruket som del av det svenska kulturarvet med ett nutida konstuttryck och knyter samtidigt besökarens uppmärksamhet till bruket som plats för rekreation och upplevelse. Projektet medfinansieras av Tierps kommun.

Anna Haglund Enskild firma tilldelas 58 000 kronor i bidrag till projektet Vi går i våra spår - ljud i rörelse/rörliga ljud som är ett ljudkonstnärligt samarbete mellan Anna Haglund och ljuddesignern och kompositören Elize Arvefjord. I projektet undersöks samspelet mellan ljud, rörelse och plats genom att göra lyssnarens rörelse tillkomponenter i kompositionsarbetet. Projektet kommer att genomföras i Östhammars kommun, som även är med och finansierar projektet.

Fredens hus tilldelas 50 000 kronor i bidrag till projektet Hans namn var Emerich – Teaterturné, en teater baserad på förintelseöverlevaren Emerich Roths självbiografi och hans upplevelser under andra världskriget och i förintelselägren. Föreställningen kommer att spelas i skolor i Tierp, Älvkarleby, Håbo, Knivsta och Heby kommun och till föreställningen tas även en lärarhandledning fram i syfte att stärka lärarna i deras arbete med att motverka rasism och intolerans.

Kontakt

Sara Krondahl

Handläggare