Fortbildningsserie för kulturskapare hösten 2020

2020-10-26

Wiks folkhögskola och Kulturutveckling arrangerar en fortbildningsserie för professionellt verksamma kulturskapare inom olika kulturområden med start hösten 2020. Dessutom ordnas en kurs i barnkonventionen för pedagoger och för dig som arbetar i pedagogiska sammanhang.

Musiker spelar

Kurser som erbjuds är ”Mask, fysisk teater och commedia dell’arte” 20–22 november, ”Dansa och gestalta barnkonventionen” 14 december, ”Att nå ut i 'bruset'” 28 november med fokus på hur man som konstnär/kulturarbetare sätter pris på sitt arbete och når ut via rätt kanaler, samt en kurs i storytelling enligt Griottraditionen 7–10 januari som är en muntlig tradition bland grioterna i Västafrika.

Läs mer om kurserna och anmäl dig!