Framgångsrikt konstnärligt utbyte när teaterresidenset flyttar till Wik

2023-11-15

Region Uppsalas teaterresidens hölls för första gången på Region Uppsala Folkhögskola Wik, där kursdeltagarna från de estetiska utbildningarna fick en unik möjlighet att möta professionella scenkonstnärer och utbyta erfarenheter.

För första gången förlades Region Uppsalas teaterresidens på Region Uppsala Folkhögskola Wik. Under residensperioden 6–14 november fick kursdeltagarna på de estetiska utbildningarna chansen att möta professionella scenkonstnärer och ta del av deras repetitioner. Det genomfördes även en öppen visning där både kursdeltagare och andra professionellt verksamma scenkonstnärer i Uppsala län kunde få inspireras av årets nationella teaterresidens.

Residensmottagarna, React Public Performances, är ett kompani som inriktat sig på att skapa interaktiva och genreövergripande föreställningar där teater, dans, rörelse och cirkus blandas. Deras produktioner visas oftast på platsspecifika och offentliga platser för att skapa möten med nya publikgrupper. Kompaniet är baserat i Stockholm, men medlemmarna kommer från flera olika europeiska länder. Residensperioden ägnade de åt att utveckla koncept och material inför kompaniets kommande produktion. Tack vare de öppna visningarna fick de en unik möjlighet att testa det nya materialet tidigt i produktionsprocessen.

“It was incredibly valuable for us to be part of Region Uppsala'as theater residency. It has played an important part the upcoming performance of React.” summerar React Public Performances sin residensperiod på Wik.

Att uppleva och testa på olika arbetsmetoder tillsammans med professionellt verksamma, tycker skolans lärare är viktiga inslag i utbildningstiden för kursdeltagarna på film- och skådespelerilinjen och danslinjen.

”Teaterresidenset har varit en bra upplevelse för kursdeltagarna. De kunde på ett konkret sätt delta i en process av kollektivt skapande. De fick bidra med sina idéer och ha givande diskussioner med scenkonstkompaniet. Det var ett fantastiskt tillfälle.” säger Dani Kouyate, lärare på film- och skådespelerilinjen vid Region Uppsala Folkhögskola Wik.

Utöver de öppna visningarna under residensperioden har kursdeltagarna även tagit del av samtal och kortare workshops där de fått prova på kompaniets arbetsmetoder. Årets teaterresidensperiod innebar många utvecklande utbyten och berikat såväl kursdeltagare som teaterlivet i länet.

Läs mer om Region Uppsalas teaterresidens

Kontakt

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater

Hitta på sidan